Na voljo so:

Javni pozivi so objavljeni na spletni strani SPS, smo pa v nadaljevanju zbrali ključne novosti tokratnih vavčerjev za digitalizacijo.

Novosti pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc

 • Upravičenec mora napoved usposabljanj (na lokaciji in on-line) oddati vsaj pet (5) dni pred pričetkom usposabljanja. Upravičenec usposabljanja (na lokaciji in on-line) najavi preko povezave TUKAJ.
 • Izbrani zunanji izvajalec usposabljanja je zavezan po vsakem izvedenem usposabljanju pripraviti poročilo o izvedenem usposabljanju. Obrazec za poročilo bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije, TUKAJ.
 • Prijavitelj v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju na e-naslov na info@dihlslovenia.si posreduje:
 • poročilo o izvedenem usposabljanju
 • listo prisotnosti,
 • fotografijo iz usposabljanja,
 • zaslonski posnetek usposabljanja (v primeru on-line usposabljanja),
 • izpis e-prisotnosti udeležencev in njihove prisotnosti - časovna prijava in odjava (v primeru on-line usposabljanja).
 • Na podlagi prejete dokumentacije bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval Obrazec št. 1 potrdilo DIH Slovenije o ustrezno izvedenem usposabljanju v okviru vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki ga prijavitelj skupaj s preostalimi dokazili odda prek e-portala Slovenskega podjetniškega sklada.

Novosti pri vavčerju za digitalno strategijo

 • Pogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi.
 • Prijavitelj s pomočjo orodja za merjenje digitalne zrelosti pridobi oceno s priporočili.
 • Na podlagi izdelane ocene prijavitelj izpolni prijavni list (v katerem med ostalim opredeli, zakaj potrebuje digitalno strategijo in kakšen je pričakovan vpliv pripravljene strategije na podjetje).
 • Prijavitelj lahko odda prijavo na poziv za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja TUKAJ.
 • Oceno s priporočili in vlogo za javni poziv (prijavni list) mora prijavitelj posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije – info@dihslovenia.si.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Prijavitelj ima 10 delovnih dni časa, da pošlje dopolnjen končni izdelek v ponovni pregled.

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja za pripravo digitalne strategije so na voljo TUKAJ.

Novosti pri vavčerju za kibernetsko varnost

 • Pogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi, zato mora prijavitelj izpolnjen prijavni list (v katerem med drugim opredeli, zakaj se odloča za testiranja v okviru vavčerja za kibernetsko varnost, kakšen je pričakovan vpliv opravljenega testiranja, v primeru penetracijskega testiranja navede IKT infrastrukturo na kateri je aplikacija, ki jo nameravajo testirati, postavljena) posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije - info@dihslovenia.si. Dokumentacijo na DIH posreduje prijavitelj in ne izvajalec.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenija v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja za kibernetsko varnost so na voljo TUKAJ.

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja digitalni marketing so na voljo TUKAJ.

Nekaj novosti se nanaša tudi na vpis v katalog strokovnjakov.

 • Zamenjava zunanjega izvajalca, navedenega v vlogi, je možna, vendar mora upravičenec predhodno pridobiti pisno soglasje Slovenskega podjetniškega sklada. Predhodno mora podjetje na Slovenskem podjetniškem skladu preko e-naslova info@podjetniskisklad.si preveriti, ali njegov nov izbran zunanji izvajalec še ne presega kvote glede strokovnjakov in odobrenih vlog.
 • Izvajalec se lahko v Katalog strokovnjakov prijavi z več strokovnjaki, vsak prijavljeni strokovnjak mora posebej izkazovati zahtevane reference oz. izpolnjevati zahtevane pogoje. Pravna oseba, ki je vpisana v katalog, je s posameznim potrjenim strokovnjakom upravičeno do 10 izvedenih projektov v okviru posameznega vavčerja na leto. Če ima pravna oseba potrjena dva strokovnjaka, do 20 izvedenih projektov na leto itd."

Ko SPS objavi javne pozive za vavčerje, bodo na spletih straneh DIH Slovenije – VAVČERJI – osveženi vsi podatki o javnih pozivih.

Logotip digi si2 Prejšnji prispevek

DIH Slovenije s člani konzorcija DIGI-SI med kandidati za EDIH

Strokovnjaki in mentorji foto freepik Naslednji prispevek

Poziv strokovnjakom za podporo pri oblikovanju načrtov usposabljanj in mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi digitalnih poslovnih modelov