Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za kibernetsko varnost

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Postopek pridobitve vavčerja za kibernetsko varnost

 • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenije izbere zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe sistemskega varnostnega pregleda in/ali vdornega (penetracijskega) testiranja, ki temeljita na specifikah podjetja.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Predpogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi, zato mora prijavitelj izpolnjen prijavni list (v katerem bo med ostalim opredeli, zakaj se odloča za testiranja v okviru vavčerja za kibernetsko varnost, kakšen je pričakovan vpliv opravljenega testiranja, ter v primeru penetracijskega testiranja navede IKT infrastrukturo na kateri je aplikacija, ki jo nameravajo testirati postavljena) posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije - info@dihslovenia.si.
 • Dokumentacijo na DIH Slovenije posreduje prijavitelj in ne izvajalec.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Prijavno vlogo prijavitelj odda prek ePortala SPS.
 • Prijavitelj v roku 15 delovnih dni od oddaje vloge prejme obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • V primeru pozitivnega odziva na vlogo je prijavitelj pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku 8 dni od prejema podpisano vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 • Po pozivu k podpisu pogodbe mora prijavitelj v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.
 • Upravičenec ima nato največ 6 mesecev (od dneva podpisa pogodbe) časa, da izvede vse zahtevane aktivnosti in SPS posreduje zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi prilogami.
 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. smernice.
 • Upravičenec mora pred oddajo zahtevka celotno pripravljeno poročilo v kriptirani elektronski obliki (zip,pdf) (čitljiva verzija) poslati na elektronski naslov info@dihslovenia.si, nato prejme navodila, kako posredovati tudi geslo za odpiranje stisnjenega arhiva oz. datoteke, za pridobitev pozitivnega Mnenja DIH Slovenija (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga k zahtevku, pri čemer je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije na voljo 20 dni za izdajo Mnenja.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost enkratnega dopolnjevanja izdelka. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da odpravi pomanjkljivosti in poročilo ponovno posreduje na e-naslov DIH Slovenije. DIH Slovenije ima 5 delovnih dni časa za ponovni pregled in izdajo končnega Mnenja DIH Slovenije.
 • Prejeto pozitivno Mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 2) mora prijavitelj skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) oddati prek ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek si lahko preberete tukaj.

Smernice

Sistemski varnostni pregled

Slovenski podjetniški sklad za izdelavo sistemskega varnostnega pregleda nudi sofinanciranje (do 60%) stroškov, v višini do največ 5.000 EUR.

Preberi več

Penetracijsko testiranje

Slovenski podjetniški sklad za izdelavo penetracijskega testa nudi sofinanciranje (do 60%) stroškov, v višini do največ 9.999,99 EUR.

Preberi več