Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za kibernetsko varnost

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Postopek pridobitve vavčerja za kibernetsko varnost

 • Prijavitelj iz kataloga strokovnjakov izbere strokovnjaka/zunanjega izvajalca za področje kibernetske varnosti.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe sistemskega varnostnega pregleda in/ali vdornega (penetracijskega) testa, ki temeljita na specifikah podjetja.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Prijavitelj mora oddati vlogo (z vsemi potrebnimi prilogami) preko ePortala SPS.
 • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • Po pozivu k podpisu pogodbe mora prijavitelj v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.
 • Upravičenec ima nato največ 6 mesecev (od dneva podpisa pogodbe) časa, da izvede vse zahtevane aktivnosti in SPS posreduje zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi prilogami.
 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. Smernice.
 • Upravičenec mora pred oddajo zahtevka celotno pripravljeno varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o odpravljenih napakah (pri vdornem (penetracijskem) testu), poslati v kriptirani elektronski obliki (zip,pdf) (čitljiva verzija), na elektronski naslov info@dihslovenia.si, nato prejme navodila, kako posredovati tudi geslo za odpiranje stisnjenega arhiva oz. datoteke, za pridobitevpozitivnega mnenja DIH Slovenija (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga k zahtevku.
 • Pri tem je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije na voljo 20 dni za izdajo pozitivnega mnenja.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost dopolnitve samo enkrat. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da pošlje dopolnitve, nato ima komisija 5 delovnih dni časa, da ponovno poda mnenje.
 • Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 1) mora skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku oddati preko ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek pa si lahko preberete tukaj.

Smernice

Sistemski varnostni pregled

Slovenski podjetniški sklad za izdelavo sistemskega varnostnega pregleda nudi sofinanciranje (do 60%) stroškov, v višini do največ 5.000 EUR.

Preberi več

Penetracijsko testiranje

Slovenski podjetniški sklad za izdelavo penetracijskega testa nudi sofinanciranje (do 60%) stroškov, v višini do največ 9.900 EUR.

Preberi več