Sistemski varnostni pregled

Dandanes ni več podjetja, ki ne bi bilo povezano s svetovnim spletom, zato je varnost informacijskega sistema še posebej pomembna. Informacijska varnost ni samoumeven pojem, temveč je zanjo potrebno poskrbeti. Izvesti je potrebno določene varnostne ukrepe, katerih učinkovitost in delovanje pa je potrebno preveriti.

Za izdelavo sistemskega varnostnega pregleda lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 5.000 EUR.

V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje, je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo sistemskega varnostnega pregleda.

Kriteriji (minimalne zahteve) za odobritev sistemskega varnostnega pregleda od DIH Slovenije so:

Tehnična izvedba

  • Preverjanje sistema od zunaj
  • Interno preverjanje sistema
  • Simulacija napada na organizacijo
  • Onemogočanje storitev
  • Avtomatsko testiranje ranljivosti spletnih aplikacij po priporočilih OWASP

Rezultat

  • Tehnično poročilo s priporočili odpravljanja napak
  • Varnostno poročilo namenjeno vodstvu
  • Predstavitev rezultatov