Vavčerji

Vavčerjev za dvig digitalnih kompetenc

954

Vavčerjev za dvig digitalnih kompetenc
Vavčerjev za pripravo digitalne strategije

917

Vavčerjev za pripravo digitalne strategije
Vavčerjev za digitalni marketing

3498

Vavčerjev za digitalni marketing
Vavčerjev za kibernetsko varnost

450

Vavčerjev za kibernetsko varnost

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo 60% sofinanciranja ključnih področij digitalizacije. Javne pozive za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad (SPS). Razpisani so štirje vavčerji na temo dviga digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, priprave digitalne strategije ter kibernetske varnosti.

Obveščamo vas, da digitalni vavčerji trenutno niso na voljo. Zaenkrat še ne razpolagamo s časovnico novega vavčerskega programa, prav tako še niso znane vsebine, ki jih bodo vavčerji ponujali.

Za vse novice o vavčerjih predlagamo, da se naročite na naš e-novičnik.

Postopek pridobitve vavčerjev za digitalizacijo

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo 60% sofinanciranja ključnih področij digitalizacije.

1.

Objava javnega poziva

Objava javnega poziva za posamezen vavčer na spletni strani SPS in v uradnem listu.

2.

Priprava vloge

Navodila so podrobno opisana v pozivni dokumentaciji posameznega vavčerja na spletni strani SPS.

3.

Oddaja vloge

Prijavitelj odda poenostavljeno vlogo preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada.

4.

Obdelava vloge

SPS preveri ali izpolnjujete pogoje prijave na javne pozive.

5.

Podpis pogodbe

V primeru izpolnjevanja razpisnih pogojev z SPS Podpis podpišete pogodbo.

6.

Izvedba

Čas za izvedbo: 3 oz. 6 mesecev od podpisa pogodbe.

Izvajalca izberete iz Kataloga strokovnjakov na spletni strani DIH Slovenije.

7.

Pregled izdelkov in mnenje DIH Slovenije

Strokovna komisija DIH Slovenije pregleda izvedene izdelke in poda MNENJE.

DIH Slovenije preveri, ali so izdelki izdelani v skladu s smernicami posameznega vavčerja.

8.

Zahtevek z dokazili

Prijavitelj v roku od 3 do 6 mesecev od podpisa pogodbe odda na SPS vsa potrebna dokazila, skupaj s pozitivnim MNENJEM DIH Slovenije.

9.

Izplačilo

SPS v primeru ustreznosti odobri 60% sofinanciranje in izplačilo je izvedeno.

Zadihajmo digitalno!