Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za dvig Digitalnih kompetenc

 • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov izbere usposabljanje in zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe in lokacije, števila udeležencev in terminskega plana usposabljanj.
 • Z eno vlogo lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več usposabljanj (izbranih iz kataloga strokovnjakov), vendar subvencija za izbrana usposabljanja ne more presegati maksimalnega zneska subvencije (za posameznega udeleženca je mogoče uveljavljati 600,00 eur subvencije, maksimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 9.999,00 eur).
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Prijavitelj mora posredovati vlogo preko ePortala SPS.
 • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • Prijavitelj bo nato pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku 8 dni od prejema podpisano vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 • Upravičenec mora napoved usposabljanj (na lokaciji in on-line) oddati vsaj pet (5) dni pred pričetkom usposabljanja, sicer izvedba usposabljanja ne bo veljala kot upravičena aktivnost do povračila sredstev.
 • Upravičenec usposabljanja (na lokaciji in on-line) usposabljanje najavi preko povezave https://www.1ka.si/a/280417. Odpoved delavnice je potrebno sporočiti najkasneje 24 ur pred samo izvedbo, na elektronski naslov info@dihslovenia.si.
 • SPS in DIH Slovenije imata možnost, da kadarkoli opravita nenapovedano kontrolo izvedbe napovedanih aktivnosti.
 • Po izvedenem usposabljanju udeleženci izpolnijo Vprašalnik z oceno zadovoljstva z usposabljanje, ki je na voljo tukaj. Prav tako bo naročnik (vodstvo) pozvan k oddaji kratkega mnenja o izvedenem usposabljanju.
 • Izvajalec usposabljanja je prav tako dolžan izpolniti Poročilo o usposabljanju, ki je na voljo tukaj.
 • Izvajalec je dolžan posredovati Poročilo na DIH Slovenija najkasneje v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju. Udeleženci izobraževanj se podpišejo na listo prisotnosti (vzorec: .docx, .pdf), ki jo priložite dokumentaciji.

Celotna navodila in postopek pa si lahko preberete tukaj.