Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za dvig Digitalnih kompetenc

 • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov izbere zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe in lokacije, števila udeležencev in terminskega plana usposabljanj.
 • Z eno vlogo lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več usposabljanj (izbranih iz kataloga strokovnjakov), vendar subvencija za izbrana usposabljanja ne more presegati maksimalnega zneska subvencije (za posameznega udeleženca je mogoče uveljavljati 600,00 eur subvencije, maksimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 9.999,00 eur).
 • Če se prijavitelj in izbran zunanji izvajalec uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Prijavno vlogo prijavitelj odda prek ePortala SPS.
 • Prijavitelji v roku 15 delovnih dni od oddaje vloge prejme obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • V primeru pozitivnega odziva na vlogo je prijavitelj pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku 8 dni od prejema podpisano vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 • Upravičenec mora napoved usposabljanj (na lokaciji in on-line) oddati vsaj pet (5) dni pred pričetkom usposabljanja, sicer izvedba usposabljanja ne bo veljala kot upravičena aktivnost do povračila sredstev.
 • Upravičenec usposabljanja (na lokaciji in on-line) usposabljanje najavi preko povezave https://www.1ka.si/a/280417. Odpoved delavnice je potrebno sporočiti najkasneje 24 ur pred samo izvedbo, na elektronski naslov info@dihslovenia.si.
 • SPS in DIH Slovenije imata možnost, da kadarkoli opravita nenapovedano kontrolo izvedbe napovedanih aktivnosti.
 • Po izvedenem usposabljanju udeleženci izpolnijo Vprašalnik z oceno zadovoljstva z usposabljanjem, ki je na voljo tukaj. Vodstvo naročnika bo pozvano k oddaji kratkega mnenja o izvedenem usposabljanju.
 • Izbrani zunanji izvajalec usposabljanja je zavezan po vsakem izvedenem usposabljanju pripraviti poročilo o izvedenem usposabljanju. Poročilo o usposabljanju je na voljo tukaj.
 • Prijavitelj v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju na e-naslov info@dihslovenia.si posreduje:
  • poročilo o izvedenem usposabljanju,
  • listo prisotnosti (vzorec: .docx, .pdf),
  • fotografijo iz usposabljanja,
  • zaslonski posnetek usposabljanja (v primeru on-line usposabljanja),
  • izpis e-prisotnosti udeležencev in njihove prisotnosti - časovna prijava in odjava (v primeru on-line usposabljanja).
 • Na podlagi prejete dokumentacije bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval Obrazec št. 1 potrdilo DIH Slovenije o ustrezno izvedenem usposabljanju v okviru vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki ga prijavitelj skupaj s preostalimi dokazili odda prek ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek pa si lahko preberete tukaj.