Vavčer za digitalni marketing

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za digitalni marketing

  • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov izbere strokovnjaka/zunanjega izvajalca.
  • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe.
  • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
  • Prijavitelj mora posredovati vlogo preko ePortala SPS.
  • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
  • Prijavitelj bo nato pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku 8 dni od prejema, podpisano vrniti SPS.
  • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. Smernice.
  • Po zaključku vseh izvedenih aktivnosti mora upravičenec na elektronski naslov DIH Slovenije: info@dihslovenia.si posredovati spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani/mobilne aplikacije/spletne trgovine/rezervacijske platforme, poročilo o testiranju ter prijavno vlogo s katero se je upravičenec prijavil na SPS, pri čemer je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije za izdajo pozitivnega mnenja na voljo 20 delovnih dni.
  • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost dopolnitve samo enkrat. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da pošlje dopolnitve, nato ima komisija 5 delovnih dni časa, da ponovno poda mnenje.
  • Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 1) mora upravičenec skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) oddati preko ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek pa si lahko preberete tukaj.

Smernice

Spletna stran

Za izdelavo spletne strani lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 1.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje, je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo spletne strani.

Preberi več

Spletna trgovina

Za izdelavo spletne trgovine lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo spletne trgovine.

Preberi več

Mobilna aplikacija

Za izdelavo mobilne aplikacije lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.000 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo mobilne aplikacije.

Preberi več

Rezervacijska platforma

Za izdelavo rezervacijske platforme lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo rezervacijske platforme.

Preberi več