Vavčer za digitalni marketing

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za digitalni marketing

 • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenije izbere zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti izvedbe.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Prijavno vlogo prijavitelj odda prek ePortala SPS.
 • Prijavitelj v roku 15 delovnih dni od oddaje vloge prejme obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • V primeru pozitivnega odziva na vlogo je prijavitelj pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku 8 dni od prejema podpisano vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.

 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. smernice.
 • Po zaključku vseh izvedenih aktivnosti mora upravičenec na portalu DIH Slovenije oddati zahtevek za izdajo Mnenja DIH Slovenije s spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani/mobilne aplikacije/spletne trgovine/rezervacijske platforme in poročilom o testiranju. V primeru, da se prijavitelj prijavlja za več aktivnosti, mora oddati zahtevek za vsako aktivnost ločeno. DIH Slovenije ima za izdajo pozitivnega Mnenja na voljo 20 delovnih dni.
 • Dokumentacijo na DIH Slovenije posreduje prijavitelj in ne zunanji izvajalec.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost enkratnega dopolnjevanja izdelka. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da odpravi pomanjkljivosti in poročilo ponovno posreduje na e-naslov DIH Slovenije. DIH Slovenije ima 5 delovnih dni časa za ponovni pregled in izdajo končnega Mnenja DIH Slovenije.
 • Prejeto pozitivno Mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 1) mora prijavitelj skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) oddati prek ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek si lahko preberete tukaj.

Smernice

Spletna stran

Za izdelavo spletne strani lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 1.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje, je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo spletne strani.

Preberi več

Spletna trgovina

Za izdelavo spletne trgovine lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo spletne trgovine.

Preberi več

Mobilna aplikacija

Za izdelavo mobilne aplikacije lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 1.000 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo mobilne aplikacije.

Preberi več

Rezervacijska platforma

Za izdelavo rezervacijske platforme lahko preko SPS dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo rezervacijske platforme.

Preberi več