Vavčerji

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad tukaj. Razpisani so štirje vavčerji na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne strategije ter kibernetske varnosti.

Digitalni vavčerji

Digitalne kompetence

V katalogu izvajalcev usposabljanj lahko izberete izvajalca po vaši meri v skladu s prepoznanimi potrebami. Po izvedenem usposabljanju udeleženci izpolnijo Vprašalnik z oceno zadovoljstva z usposabljanje, ki je na voljo tukaj. Prav tako bo naročnik (vodstvo) pozvan k oddaji kratkega mnenja o izvedenem usposabljanju. Izvajalec usposabljanja je prav tako dolžan izpolniti Poročilo o usposabljanju, ki je na voljo tukaj. Izvajalec je dolžan posredovati Poročilo na DIH Slovenija najkasneje v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju. Udeleženci izobraževanj se podpišejo na listo prisotnosti (vzorec: docx, pdf), ki jo priložite dokumentaciji.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Digitalni marketing

Za vavčer Digitalni marketing pošljete e-vlogo na Slovenski podjetniški sklad. Tukaj najdete seznam minimalnih zahtev za izdelavo spletne strani, mobilne aplikacije, spletne trgovine in spletne platforme. Na podlagi teh bo DIH Slovenija presojal ustreznost pripravljenih izdelkov. Ko bo izdelek (spletna stran/spletna trgovina/rezervacijska platforma/mobilna aplikacija) izdelan, pošljete na mail info@dihslovenia.si: povezavo do izdelka, poročilo o testiranju (ki ga izpolni izvajalec) in izpolnjen prijavni obrazec. Ocenjevanje končnih izdelkov s strani strokovne komisije DIHS poteka do 20 delovnih dni. Če je ocena negativna, ima prijavitelj možnost enkratne dopolnitve izdelka, ki gre ponovno v ocenjevanje in traja največ do 5 delovnih dni. Na podlagi zgoraj naštetega dobite Mnenje DIH Slovenije o izpolnjevanju minimalnih zahtev (Obrazec 1).  Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenija (Obrazec 1) mora upravičenec skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) posredovati Slovenskemu podjetniškemu skladu.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Digitalna strategija

Za vavčer Digitalna strategija pošljete e-vlogo na Slovenski podjetniški sklad. Pred oddajo vloge je prijavitelj dolžan posredovati na DIH Slovenija vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija (Obrazec št. 1: Mnenje DIH Slovenije k vlogi). Obrazec je del obvezne dokumentacije. Ocenjevanje strokovne komisije traja do 8 delovnih dni.
Tukaj najdete opise ključnih področij digitalne strategije, ki jih mora prijavitelj zajeti v pripravljeni digitalni strategiji (razen točke Industrija 4.0, ki je obvezna samo v primeru proizvodnega podjetja). Pred oddajo zahtevka za povrnitev stroškov je prijavitelj dolžan na info@dihslovenia.si posredovati izdelano strategijo, na podlagi katere pridobi pozitivno mnenje v Obrazcu št. 2: Mnenje DIH Slovenije k pripravljeni digitalni strategiji. Ocenjevanje končnih izdelkov s strani strokovne komisije DIHS poteka do 20 delovnih dni. Če je ocena negativna, ima prijavitelj možnost enkratne dopolnitve izdelka, ki gre ponovno v ocenjevanje in traja največ do 5 delovnih dni.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  

Kibernetska varnost

Za vavčer Kibernetska varnost pošljete e-vlogo na Slovenski podjetniški sklad. Tukaj najdete seznam minimalnih zahtev koriščenje vavčerja za kibernetsko varnost. Na podlagi teh bo DIH Slovenije presojal ustreznost vloge za pridobitev pozitivnega Mnenja (Obrazec 1). Pred oddajo zahtevka prijavitelj posreduje celotno pripravljeno varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o odpravljenih napakah (pri vdornem (penetracijskem) testu), v kriptirani elektronski obliki (zip,pdf) (čitljiva verzija), na elektronski naslov info@dihslovenia.si, nato prejme navodila, kako posredovati tudi geslo za odpiranje stisnjenega arhiva oz. datoteke. Ocenjevanje končnih izdelkov s strani strokovne komisije DIHS poteka do 20 delovnih dni. Če je ocena negativna, ima prijavitelj možnost enkratne dopolnitve izdelka, ki gre ponovno v ocenjevanje in traja največ do 5 delovnih dni.

 

Pogosta vprašanja in odgovori