Razpisi

KITT4SME Type-B KITT4SME vabi k novim rešitvam, ki temeljijo na umetni inteligenci (>TRL5), za razširitev portfelja rešitev KIT4SME z umetno inteligenco na proizvodne delavnice, ki obravnavajo obstoječe težave in nerešene izzive, ki se pojavljajo na širšem področju proizvodnem sektorju. 12. avg. 2022 Rok je pretekel. KITT4SME 1.500.000,00 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. 17. maj 2022 Rok je pretekel. SPIRIT Slovenija, javna agencija 45.000.000,00 Razpis za vzpostavitev evropskih vozlišč za digitalne inovacije (European Digital Innovation Hubs) Razpis EU za vzpostavitev evropskih vozlišč za digitalne inovacije po predhodni potrditvi kandidatov v posameznih državah EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Razpisi na področju naprednih digitalnih spretnosti (Advanced Digital Skills) Različni EU razpisi na področju naprednih digitalnih spretnosti 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Advanced Digital Skills Razpisi na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture (Secure Quantum Communication Infrastructure) Različni EU razpisi na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Secure Quantum Communication Infrastructure Razpisi na področju pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev podatkovnih prostorov (Preparatory actions for Data Spaces) Različni EU razpisi na področju pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev podatkovnih prostorov 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Razpisi na področju povečanja zaupanja in digitalne preobrazbe (Digital transformation) Različni EU razpisi na področju povečanja zaupanja in digitalne preobrazbe 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Razpisi na področju uvajanja in učinkovite uporabe digitalnih zmogljivosti in interoperabilnosti (Accelerating best use of technologies) Različni EU razpisi za področje uvajanja in učinkovite uporabe digitalnih zmogljivosti in interoperabilnosti 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Razpisi na področju oblaka, podatkov in umetne inteligence (Cloud Data and TEF) Različni EU razpisi za področje oblaka, podatkov in umetne inteligence 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa