Razpisi

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025) Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. 15. apr. 2024 Rok je pretekel. SPIRIT Slovenija, javna agencija 17.972.400,00 SPIRIT Nov razpis programa Digitalna Evropa 21. novembra bo Evropska komisija odprla peti krog razpisa programa DIGITAL Europe za zbiranje predlogov za napredna digitalna znanja in spretnosti. 21. mar. 2024 Rok je pretekel. Evropska komisija 42.000.000,00 220202 DEP social v08 TrustChain – Economics and Democracy Projekt TrustChain, financiran s strani Evropske unije, je objavil tretji razpis Economics and Democracy 07. feb. 2024 Rok je pretekel. Evropska komisija 1.755.000,00 Trust chain2 ADMA TranS4MErs Transformation Programme Program ponuja vavčerje za oblikovanje in izvajanje načrta digitalne transformacije ter pospešuje vašo pot do statusa tovarne prihodnosti v dveh fazah: Oblikovanje in prenova. 17. jan. 2024 Rok je pretekel. Evropska komisija 5.600.000,00 Trans4mers Razpis METASTARS Cilj projekta METASTARS, ki ga sofinancira Evropska unija, je spodbujati sodelovanje med evropskimi grozdi za podporo MSP v letalskem in obrambnem ekosistemu (ASD) ter povečati odpornost podjetij. Projekt bo MSP ponudil finančno podporo za koriščenje storitev za prilagajanje novim tehnologijam ali krepitev njihovega zelenega in digitalnega prehoda ter inovacijskega potenciala, njihove strategije internacionalizacije in izpopolnjevanja delovne sile. 31. dec. 2023 Rok je pretekel. Evropska komisija 1.399.857,00 METASTARS Call for innovation services Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke Načrtujete projekt, s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? 31. dec. 2023 Rok je pretekel. Sklad skladov SID banke 10.000.000,00 Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP in s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP. 15. okt. 2023 Rok je pretekel. Slovenski podjetniški sklad 60.000.000,00 R Azpisi Small Javni razpis P7 2023 MIKROKREDITI 2023 Namen razpisa so hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro in mala podjetja ter financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva (manjše investicije ali obratna sredstva). 15. okt. 2023 Rok je pretekel. Slovenski podjetniški sklad 30.000.000,00 Counting euro banknotes SMALL Četrti razpis v okviru programa Digital Europe Programme (DIGITAL) o naprednih digitalnih spretnostih Objavljena sta dva nova razpisa za podporo naprednim digitalnim spretnostim, ki se osredotočata na pomanjkanje sektorskih strokovnjakov, ki uporabljajo napredne digitalne tehnologije, in strokovnjakov za IKT, zlasti na dekleta in ženske ter polprevodniške discipline: 26. sep. 2023 Rok je pretekel. Evropska komisija 909,50 DIGITAL 4th call news obrezan