31. dec. 2023 Sklad skladov SID banke 10.000.000,00
Prijava in informacije