Razpisi

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) Kredit za naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, ki se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Do porabe sredstev Sklad skladov SID Banke 10.000.000,00 ICAERUS Cilj programa ICAERUS je predstaviti in podpreti učinkovito, uspešno in varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov ter opredeliti tveganja in dodane vrednosti, povezane z njihovo uporabo. 07. maj 2024 ICAERUS Project 60.000,00 Channels4 profile Ready2Scale Ready2Scale Acceleration Program je šestmesečni pospeševalni program, ki bo 25 digitalnim in globoko-tehnološkim (DDT) zagonskim podjetjem zagotovil strokovno in finančno podporo v višini do 60.000 EUR. 15. maj 2024 Ready2Scale 60.000,00 Posnetek zaslona 2024 04 16 112544 Women TechEU Women TechEU je razpis namenjen visoko inovativnim zagonskim podjetjem, ki so jih ustanovile ali soustanovile ženske in ki v času predložitve vloge zasedajo najvišji vodstveni položaj v podjetju. 20. maj 2024 Women TechEU 75.000,00 Td Tzia3u 400x400 Up2Circ Projekt Up2Circ si prizadeva pospešiti in razširiti prehod evropskih MSP v krožno gospodarstvo s privlačnimi in učinkovitimi podpornimi ukrepi. 31. maj 2024 Up2Circ 50.000,00 Posnetek zaslona 2024 04 17 103004 NGI Taler NGI TALER je projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Švica za uvedbo novega elektronskega plačilnega sistema, ki bo koristil vsem: ljudem, podjetjem, bankam, finančnim organom, revizorjem in raziskovalcem na področju boja proti korupciji. NGI Taler vas vabi, da prispevate k preoblikovanju stanja na področju digitalnih plačilnih sistemov ter pomagate ustvariti odprt, zaupanja vreden in zanesljiv internet za vse. 01. jun. 2024 NLnet Foundation 50.000,00 Posnetek zaslona 2024 04 17 110151 NGI Mobifree Mobifree je pilotni program, namenjen preseganju statusa quo na področju mobilne programske opreme in ustvarjanju pozitivnega kroga inovacij s pomočjo brezplačne in odprtokodne programske opreme, svobodne strojne opreme in odprtih standardov. Združil je številne "gibalce" odprtega mobilnega ekosistema, da bi zagotovil celovita razvojna prizadevanja in pospešil številne pomembne brezplačne in odprtokodne tehnologije. 01. jun. 2024 NLnet Foundation 50.000,00 Posnetek zaslona 2024 04 17 104834 XR2Industry Razpis XR2Industry podpira razvijalce komponent XR s ciljem povezati nove tehnologije kot so 5G/6G, loT, umetna inteligenca, računalništvo na robu in v oblaku ter mikroelektronika z razvojem inovativnih izkušenj na področju razširjene resničnosti (XR). 04. jun. 2024 XR2Industry 500.000,00 Posnetek zaslona 2024 04 17 120514 In Transit 2nd Open Call INNOVATE Razvoj inovativnih in trajnostnih procesov, izdelkov in novih krožnih poslovnih modelov je bistvenega pomena za povečanje konkurenčnosti tekstilne, vesoljske, napredno proizvodne in gradbene industrije. Projekt In Transit poudarja potrebo po iskanju novih poslovnih modelov in priložnosti krožnega gospodarstva na medsektorskih področjih s ciljem pridobivanja odpornosti in globalne moči. 04. jun. 2024 In Transit JAN3o6u7mdpz7 Ituy Z5 C5g1hg Ge3 IFRT Wyuf C5 Z08w