Razpisi

Tretji javni razpis REACH Incubator za start-up podjetja Inkubator Reach ima na voljo 3,5 milijona evrov za spodbujanje ustvarjanja podatkovnih vrednostnih verig po vsej Evropi in išče 30 obetavnih zagonskih podjetij in MSP, ki bodo sodelovala v njegovem tretjem krogu inkubacije. 20. januarja 2023 bo organiziran informativni spletni seminar, na katerem bodo zagonska podjetja lahko izvedela več o programu in prednostih vključitve. 21. feb. 2023 REACH Incubator 120.000,00 Kibernetska varnost in zaupanje (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03) Cilj razpisa je omogočiti državam članicam, da omejijo škodo zaradi incidentov kibernetske varnosti (vključno z gospodarsko, socialno, okoljsko ali politično škodo) in zmanjšajo skupne stroške kibernetske varnosti za posamezne države članice in EU kot celoto. Znotraj razpisa je več tem 15. feb. 2023 Evropska komisija 8.000.000,00 Digital Europe razpisi Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025) Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. 15. apr. 2024 SPIRIT Slovenija, javna agencija 17.972.400,00 SPIRIT StairwAI – poziv za AI strokovnjake Cilj razpisa za prijavo interesa za zunanje strokovnjake za umetno inteligenco (Expression of interest for AI Experts) je izbrati strokovnjake za umetno inteligenco, ki bodo delali in podpirali MSP pri izvajanju njihovih pilotnih projektov. Razpis se osredotoča na potrjevanje kandidatov, ki bodo vključeni v nabor strokovnjakov, s katerimi se bo opravilo usklajevanje med njimi in nizkotehnološkimi MSP na začetku programa. 30. maj 2023 Evropska komisija (Horizon 2020) 24.000,00 Screenshot 2021 09 06 at 13 01 44 BonsAPPs – poziv za AI talente Namen razpisa Prijave interesa za talente na področju umetne inteligence je zbrati in potrditi nabor talentov na področju umetne inteligence, ki bodo podpirali MSP, ki nimajo notranjih zmogljivosti za razvoj rešitev AI. 30. mar. 2023 Evropska komisija (Horizon 2020) 39.000,00 Bons App Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) Kredit za naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, ki se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Do porabe sredstev Sklad skladov SID Banke 10.000.000,00 Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke Načrtujete projekt, s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? 31. dec. 2023 Sklad skladov SID banke 10.000.000,00 Vavčer za pripravo digitalne strategije Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 9.999,00 Vavcer za pripravo digitalne strategije Vavčer za kibernetsko varnost Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od proadaje. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 9.999,00 Vavcer pic