Razpisi

Program DIGITALNA Europa za področje digitalnih spretnosti Financiranje magistrskih in dodiplomskih programov na področju digitalnih tehnologij ter interdisciplinarnih programov, ki združujejo tradicionalne predmete in tehnologijo. Financiranje je na voljo konzorcijem univerz, raziskovalnih središč in podjetij, cilj pa je usposobiti več strokovnjakov s področja IKT in opolnomočiti strokovnjake v sektorjih, ki niso povezani z IKT, z digitalnimi znanji. 24. jan. 2023 Evropska komisija 56.000.000,00 Digital Europe razpisi Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 Načrtujete posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja kljub epidemiji COVID-19? Potrebujete posojilo za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti? 31. dec. 2022 Sklad skladov SID banke 2.500.000,00 Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) Kredit za naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, ki se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Do porabe sredstev Sklad skladov SID Banke 10.000.000,00 Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke Načrtujete projekt, s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? 31. dec. 2023 Sklad skladov SID banke 10.000.000,00 KITT4SME Type-B KITT4SME vabi k novim rešitvam, ki temeljijo na umetni inteligenci (>TRL5), za razširitev portfelja rešitev KIT4SME z umetno inteligenco na proizvodne delavnice, ki obravnavajo obstoječe težave in nerešene izzive, ki se pojavljajo na širšem področju proizvodnem sektorju. 12. avg. 2022 Rok je pretekel. KITT4SME 1.500.000,00 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. 17. maj 2022 Rok je pretekel. SPIRIT Slovenija, javna agencija 45.000.000,00 Razpis za vzpostavitev evropskih vozlišč za digitalne inovacije (European Digital Innovation Hubs) Razpis EU za vzpostavitev evropskih vozlišč za digitalne inovacije po predhodni potrditvi kandidatov v posameznih državah EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Razpisi na področju naprednih digitalnih spretnosti (Advanced Digital Skills) Različni EU razpisi na področju naprednih digitalnih spretnosti 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Advanced Digital Skills Razpisi na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture (Secure Quantum Communication Infrastructure) Različni EU razpisi na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture 22. feb. 2022 Rok je pretekel. Digitalna Evropa Secure Quantum Communication Infrastructure