Vabljeni k branju zanimivih vsebin in pridobivanju novih informacij s področja digitalizacije.

Primeri dobrih praks

Zbrali smo primere dobrih praks doma in v tujini, tako s področij izobraževanj za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), izboljšanja digitalnih veščin, programov za usposabljanja, tujih nacionalnih programov kot tudi konkretnih dobrih poslovnih praks podjetij.

Strokovna gradiva

V okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA2019-23 smo pripravili serijo strokovnih člankov, poleg tega pa objavljamo tudi druga informativna strokovna gradiva s področij digitalnega marketinga in kompetenc, umetne inteligence, digitalne zrelosti, industrije 4.0, dvojnega prehoda, kibernetske varnosti in pametnih skupnosti.

Video vsebine

DIH Slovenije je v okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA2019-23 v seriji videoposnetkov predstavil temeljne informacije s področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Predstavili smo področje digitalne regulative, poseben poudarek smo namenili aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru Evropskega digitalnega desetletja. Sestavni del digitalnih znanj je poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo in regulirajo naš digitalni prostor. Osveščen posameznik mora poznati vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja ter se zavedati svojih temeljnih pravic in obveznosti.

Med video vsebinami najdete tudi navodila za izpolnjevanje orodja za samooceno digitalnih kompetenc in znanj ter orodja za oceno digitalne zrelosti podjetij.

Novice in dogodki

Dnevno objavljamo pomembne novice s področja digitalizacije in aktualne dogodke za MSP-je.

Razpisi in pozivi

Objavljamo aktualne nacionalne in evropske razpise ter odprte pozive za MSP-je.

Digitalno pravo Prejšnji prispevek

Ali poznate digitalno pravo za podjetja?

Standard quality control concept m 1 Naslednji prispevek

Enotni digitalni portal za lažje poslovanje in življenje v EU