Podjetjem je na voljo BREZPLAČNO ORODJE, ki omogoča oceno stanja kompetenc in veščin za 7 poslovnih vlog:

projektni vodja, vodja proizvodnje, vodja prodaje, vodja HR, CMO, CDO, CEO.

  • Podjetje/posameznik najprej izbere poslovno vlogo in opravi "samooceno" glede na kompetence, ki se pričakujejo za posamezno poslovno vlogo.
  • Na podlagi samoocene orodje ustvari učni načrt za naslednjih 5 let (za posamezno poslovno vlogo).
  • Učni načrt temelji na rezultatih samoocene digitalnih kompetenc in veščin. Merili za učni načrt sta rezultat ocene in ustreznost kompetence za posamezno poslovno vlogo.
  • Po rešitvi vprašanj se načrt usposabljanja (za naslednjih 5 let) izvozi posameznikom v formatu pdf – načrt vključuje oceno, časovni razpored in opise kompetenc.

Vabljeni k uporabi orodja!

Orodje za samooceno digitalnih kompetenc in znanj

Ai chip artificial intelligence future technology innovation Prejšnji prispevek

Smernice za uporabo umetne inteligence (AI)

DIH Healthwise logo1 Naslednji prispevek

Kako DIH HealthWise skrbi za slovensko digitalno zdravje?