Priporočila strokovnjakov:

 • Prilagoditi razumevanja različnih deležnikov obstoječih pravnih okvirjev (npr. GDPR, Data Act) in širše poznavanje potrebnih omejitev za smiselno uporabo umetne inteligence v praksi.
 • Deležniki morajo razumeti štiri nivoje rizičnosti umetne inteligence (od minimalnega do nesprejemljivega nivoja rizika), definirane v Aktu o umetni inteligenci EU.
 • Vgraditi samooceno nivoja različnosti uporabe sistemov umetne inteligence v poslovno-organizacijske procese in vzpostaviti ustrezno verigo odgovornosti deležnikov.
 • Izobraževanje uporabnikov o omejitvah in predpostavkah modelov umetne inteligence, da jih lahko na pravilen način umestimo v poslovno-organizacijski proces in ocenimo morebitne škodljive posledice uporabe.
 • Izobraževanje širše javnosti, sodelujoče pri uvajanju tehnologij umetne inteligence, o dovoljeni in regulirani uporabi podatkov, s posebnim poudarkom na opredelitvi možnih posledic (pozitivnih in negativnih).
 • V izobraževalni sistem razvijalcev AI sistemov vključiti dodatne vsebine, ki naslavljajo:

  – Širši etični pogled in možne implikacije nepravilnih ali »nepoštenih« odločitev AI sistemov (angl. faireness and make no harm);

  – Nadgraditev dokumentacije AI sistemov, ki mora vsebovati tudi opis učnih podatkov, predpostavke, morebitne etične pomisleke;

  – V sklopu obstoječih izobraževalnih vsebin naslovitev razložljivosti odločitev sistemov umetne inteligence, transparentnosti razvoja in končnih rezultatov;

  • V izobraževalni proces vključiti nove vsebine, ki vključujejo potrebna znanja za uporabo sistemov umetne inteligence.
  • Vzpostavitev multidisciplinarnega dialoga z namenom premostitve razkoraka med razvijalci in uporabniki AI ter pravno in regulatorno stroko.
  • Dostopni podatki vladnih agencij, primerni za strojno branje, dobre kvalitete in posodobljeni z namenom omogočanja razvoja področja umetne inteligence na področju znanosti in gospodarstva.
  Dma orodje Prejšnji prispevek

  Samoocena digitalne zrelosti podjetja – ključni korak v digitalni prihodnosti!

  Orodje za samoocenjevanje digitalnih kompetenc in znanj 1 6 12 1 page 0001 1 Naslednji prispevek

  Orodje za samooceno digitalnih kompetenc in znanj