Zbrali smo predpise Evropske unije:

 • Akt o digitalnih storitvah (Digital Services Act - DSA)
  a. Ukrepi za regulacijo spletnih platform in digitalnih storitev
  b. Cilj: večja transparentnost, odgovornost in zaščita uporabnikov, spodbujanje rasti in inovacij na enotnem digitalnem trgu
 • Akt o digitalnih trgih (Digital Markets Act - DMA)
  a. Ureja delovanje velikih digitalnih platform v EU
  b. Cilj: krepitev digitalnega trga in konkurenčnosti digitalnega gospodarstva EU
 • Evropski akt o čipih (European Chips Act)
  a. Ukrepi za spodbujanje razvoja čipov in polprevodnikov v EU
  b. Cilj: krepitev suverenosti v ključni tehnološki panogi
 • Uredba o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah (EIDAS)
  a. Vzpostavlja okvir za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja v EU
  b. Cilj: lažje prehajanje med državami za e-storitve in e-poslovanje
 • Akt o umetni inteligenci (AI Act)
  a. Predstavlja okvir za etično in varno uporabo umetne inteligence
  b. Cilj: zagotoviti zaupanje in pravičnost v razvoju AI tehnologij
 • EU podatkovna strategija
  a. Spodbuja boljšo uporabo podatkov in odpiranje podatkov v EU
  b. Cilj: krepitev gospodarske rasti in inovacij skozi podatke
 • EU industrijska strategija
  a. Usmerja razvoj industrije v digitalno dobo
  b. Cilj: ohranjanje konkurenčnosti in trajnostne proizvodnje v EU
 • Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)
  a. Ureja osnovna načela (zakonitost, pravičnost, preglednost in pravica do pozabe) uporabe osebnih podatkov uporabnikov
  b. Cilj: zaščita zasebnosti uporabnikov
 • Kibernetska varnost (predvsem Akt o kibernetski varnosti in Akt o kibernetski odpornosti)
  a. Ureja ukrepe za povečanje odpornosti informacijskih sistemov ključne infrastrukture in spletnih storitev, poročanje, sodelovanje med državami
  b. Cilj: okrepiti kibernetsko varnost v EU in vzpostaviti skupne standarde in postopke


Temeljna zakonodaja RS:

 • Obligacijski zakonik (OZ-1)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-1)
 • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
  Sodelovanje prenos znanja 1280x500 Prejšnji prispevek

  Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS) in platforma SeniorDela: Sodelovanje za krepitev medgeneracijskega povezovanja na trgu dela

  Baza znanja Naslednji prispevek

  Pokukajte v bazo znanja DIHS!