Ponovno vrednotenje modela je potekalo v naslednjih korakih:

  • Preverjanje obstoječih kriterijev modela in dopolnjevanje s kriteriji, ki vplivajo na oceno stopnje digitalne zrelosti v današnjem času (dve leti po razvoju osnovnega modela).
  • Razvoj merskih lestvic za novo opredeljene kriterije ter dopolnitev obstoječih merskih lestvic glede na aktualno stanje.
  • Razvoj in prilagoditev pravil za izpeljavo ocen vseh sestavljenih kriterijev v modelu, vključno s pravili za izpeljavo končne stopnje digitalne zrelosti malih in srednje velikih podjetij.
  • Validacija modela.


Podjetje se brezplačno registrira v sistem, v katerem izpolni vprašalnik. Na podlagi odgovorov bo sistem samodejno izvedel oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja in uporabniku poslal poročilo.

Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila, kako lahko podjetje specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša. Ta priporočila lahko podjetju pomagajo pri:

  • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, na katerih ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
  • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju pomagal pri optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
  • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (npr. situacija zaradi COVID-19), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.


Navodila za izpolnjevanje so na voljo v spodnjem posnetku.

Izdelaj oceno zrelosti podjetja

Horizon Europe 2023 2024 Prejšnji prispevek

Objavljen je delovni program Obzorja Evropa za obdobje 2023–2024!

Inzenirka leta logo Naslednji prispevek

Inženirka leta 2022