Posodobili smo orodje AAT za merjenje digitalne zrelosti, ki uporabnikom omogoča hitrejšo in enostavnejšo registracijo.

Prenovljen je sistem registracije uporabnikov z ohranitvijo baze obstoječih in že registriranih uporabnikov, posodobljena pa je tudi vsebina obstoječega modela za oceno digitalne zrelosti MSP.

Ponovno vrednotenje modela je potekalo v naslednjih korakih:

  • Preverjanje obstoječih kriterijev modela in dopolnjevanje s kriteriji, ki vplivajo na oceno stopnje digitalne zrelosti v današnjem času (dve leti po razvoju osnovnega modela).
  • Razvoj merskih lestvic za novo opredeljene kriterije ter dopolnitev obstoječih merskih lestvic glede na aktualno stanje.
  • Razvoj in prilagoditev pravil za izpeljavo ocen vseh sestavljenih kriterijev v modelu, vključno s pravili za izpeljavo končne stopnje digitalne zrelosti malih in srednje velikih podjetij.
  • Validacija modela.

Navodila za izpolnjevanje so na voljo v spodnjem posnetku.

Horizon Europe 2023 2024 Prejšnji prispevek

Objavljen je delovni program Obzorja Evropa za obdobje 2023–2024!

Inzenirka leta logo Naslednji prispevek

Inženirka leta 2022