Digitalno središče Slovenije

Tehnologija za ljudi

v času predsedovanja Slovenije Svetu EU

Ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije se predstavite v Digitalnem središču Slovenije - Tehnologija za ljudi

Digitalizacija, umetna inteligenca, robotika, družba 5.0, kibernetska varnost, HCP, inovativne tehnologije, inovacije, mobilnost, energetika, pametna mesta in skupnosti, trajnostna družba in gospodarstvo so le nekatera tematska področja, ki bodo predstavljena v DIGITALNEM SREDIŠČU SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi, v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije (Svet EU) od 1. julija do konca decembra 2021 v BTC City Ljubljana.

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 bo "Odpornost in okrevanje Evropske unije, strateško avtonomna Unija". Ključna naloga Slovenije v času predsedovanja Svetu EU bo krepitev odpornosti Unije na krize, vključno z vprašanjem strateške avtonomije EU, ter okrevanje evropskega gospodarstva, ki bo temeljilo na digitalnem in zelenem prehodu. Na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se v znak podpore digitalnemu in zelenemu prehodu v času predsedovanja odločili za izvedbo projekta DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI.

Rezervirajte termin


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in družba BTC d.d. želimo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi ponudilo številne priložnosti za sodelovanje.

Prednosti sodelovanja na DIGITALNEM SREDIŠČU za podjetja so:

  • vpetost v mednarodno okolje,
  • predstavitev tujim gospodarskim in političnim delegacijam,
  • predstavitev v času tematskega sklopa (6 mesečnih tematskih sklopov),
  • sodelovanje v povezovalnih (matchmaking) dogodkih,
  • sodelovanje v debatah o oblikovanju politik (policy making),
  • sodelovanje in udeležba na drugih dogodkih,
  • prisotnost v Digitalnem središču Slovenije (fizičnem in virtualnem).

Zainteresiranim podjetjem, start-up in razvojnim podjetjem, gospodarskim družbam, vladnim in nevladnim organizacijam, univerzam, raziskovalnim institucijam, gospodarskim združenjem, strokovnjakom na področju družbe 5.0, digitalizacije, AI, robotike, inovacij, HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij, mobilnosti, energetike, digitalnih kompetenc in drugim deležnikom ob tem ponujamo številne možnosti sodelovanja in oblikovanja digitalnega središča. Podjetjem in drugim organizacijam ponujamo priložnost za sodelovanje predvsem v predstavitvenem delu središča, kjer bodo na voljo različni paketi najema razstavnih prostorov, prav tako pa bo na voljo tudi prireditveni in digitalni prostor.

Preverite možnosti sofinanciranja za mala in srednje velika podjetja

Preverite možnosti prostega zakupa stojnice


DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi bo dvodimenzionalno delovalo bo tako na fizični lokaciji kot v virtualni dimenziji. Fizični prostor Digitalnega središča Slovenije bo vzpostavljen v BTC City Ljubljana, kjer se bodo poleg predstavitvenega dela podjetij in institucij, odvijale tudi številne druge dejavnosti in aktivnosti (predavanja, izobraževanja, konference, delavnice, hackathoni, poslovna srečanja, mreženja, gostovanja, itd.), medtem ko bo virtualna dimenzija DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE poskrbela za mednarodno povezavo. 6-mesečni program središča bo na voljo tudi na spletu, v času mednarodnega sejma Dubaj Expo 2021, bo DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi predstavljeno tudi na slovenskem razstavnem prostoru v Dubaju. Povezovanje, sodelovanje in pogled v prihodnost so gradniki središča, za katerega verjamemo, da bo na enem mestu združil tako slovensko, kot tudi mednarodno razvojno naravnano javnost in odprl novo okno v svet slovenskemu znanju ter razvoju.

Rezervirajte termin

Možnosti sodelovanja so za podjetja in organizacije:

1. RAZSTAVNI (B2B in B2C)/PREDSTAVITVENI DEL

Na edinstveni lokaciji v BTC City Ljubljana bo vzpostavljeno DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi, ki bo namenjeno prikazu naprednih tehnoloških rešitev slovenskih in mednarodnih podjetij, s poudarkom na razvoju družbe 5.0, digitalizacije, robotike in inovacij, umetne inteligence, HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij in rešitev. Razstavne oziroma reprezentativne površine bodo omogočale prikaze rešitev/prototipov/produktov/storitev s področja naprednih tehnologij in bodo v samem središču dogajanja in zbiranja (mednarodne) poslovne javnosti, stroke, državnih institucij in druge zainteresirane javnosti.

ZAINTERESIRANA PODJETJA - Več informacij o možnostih sodelovanja, zakupu razstavne oz. reprezentativne površine in ostalih možnostih sodelovanja

2. POSLOVNI DEL (B2B)

Poslovni del DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE bo nagovarjal povezovanje poslovne javnosti in organizacijo poslovnih srečanj ter dogodkov. Namenjen bo strokovni, poslovni in gospodarski javnosti ter vključeval predstavitve podjetij/držav, povezovalne in mrežniške dogodke, okrogle mize, delavnice, B2B sestanke, povezovalna srečanja podjetij s start-up podjetji in druge dogodke poslovne narave. Dogajanje bo namenjeno podjetjem in organizacijam, ki delujejo tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Na lokalni ravni želimo spodbuditi povezovanje konceptov tehnološkega in trajnostnega razvoja, na mednarodni ravni pa bo dogajanje usmerjeno v možnosti medsebojnega povezovanja domačih in tujih podjetij, pa tudi povezovanja s predstavniki držav.

Poleg poslovnega dela bo v prireditvenem delu digitalnega središča potekal tudi vsebinski del, ki zajema:

3. RAZVOJNI DEL

V sklopu digitalnega središča bo oblikovan prostor za razvoj inovativnih idej in rešitev s področja razvoja družbe 5.0, robotike, energetike, mobilnosti, okoljskih tehnologij, digitalizacije, kreativne industrije in naprednih tehnologij ter njihove uporabnosti.

4. STROKOVNI IN VSEBINSKI DEL

Predavanja, izobraževanja in strokovna srečanja s področja razvoja digitalnih in naprednih tehnologij ter predstavitev tehnoloških podjetij so zgolj nekatere izmed aktivnosti, ki bodo razdeljene v 6 vsebinskih sklopov: umetna inteligenca, industrija 4.0, 5G in kibernetska varnost, trajnostna družba in gospodarstvo, pametna mesta in skupnosti, ter digitalna preobrazba. Program s priznanimi strokovnjaki s posameznih področij bo omogočil vpogled v svet prihajajočih naprednih tehnologij ter predstavitev njihove uporabnosti in grajenje pametne prihodnosti, v kateri tehnologija ljudem bogati življenje.

5. IZOBRAŽEVANJA ZA ŠIRŠO JAVNOST

Za širšo javnost bomo organizirali številna izobraževanja in delavnice – za podjetja, institucije, nevladni sektor, zaposlene, iskalce zaposlitve, mladostnike in otroke. Vsebine bodo usmerjene v pridobivanje znanja s področja novih tehnologij in krepitev digitalnih kompetenc.

OKVIRNI PROGRAM DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI

Vsebinski del DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi je razdeljen na šest mesečnih tematik. Poleg raznovrstnih dogodkov na mesečne tematike, bodo vsak teden v okviru Festivala rešitev podjetja predstavljala svoje napredne zelene in digitalne rešitve in se potegovala za obisk Dubaj EXPO. Prav tako bodo izobraževalne ustanove mesečno predstavljale študijske programe na posameznih področjih v okviru formalnega izobraževanja, poleg tega pa tudi programe za dvig kompetenc, prekvalificiranje obstoječih poklicev v digitalne in nadgradnjo veščin v okviru neformalnega vseživljenjskega učenja za zaposlene oziroma aktivno prebivalstvo.


Julij

Pametna mesta in skupnosti, teme: digitalizacija občin, trajnostna mobilnost, logistika, pametne stavbe, energetska oskrba, vodna oskrba, rešitve za sodelovanje prebivalcev, platforme za glasovanje, povezovalne platforme za podjetja, sodelovalne platforme, okoljsko načrtovanje produktov in proizvodnje, digitalne rešitve za zmanjšanje odpadkov, oskrba lokalnega prebivalstva, kakovost urbanega bivanja, energetska in druge oskrbe.

Avgust

Trajnostna družba in gospodarstvo, teme: e-zdravje, krožno gospodarstvo, pridelava hrane, kmetijstvo, lokalna samooskrba, turizem, e-vključenost, vseživljenjsko učenje.

September

Umetna inteligenca, teme: znanstvena odličnost na temo umetne inteligence, regulativa na temo umetne inteligence, izdelava operativnih smernic za nadaljnji razvoj in poslovno uporabo umetne inteligence.

Oktober

5G in kibernetska varnost, teme: kibernetska varnost kot ena od prioritet pri digitalizaciji na ravni EU, uporaba tehnologije 5G v vertikalah, zaupanje javnosti v tehnologijo 5G.

November

Digitalna preobrazba, teme: digitalne kompetence, profili, poklici, promocija digitalnih tehnologij, promocija storitev podpornih okolij, vpliv digitalizacije na produktivnost, predstavitev primerov dobrih praks in spodbujanje digitalizacije pri MSP, uporabniška izkušnja – zakaj in kako.

December

Industrija 4.0 in robotika, teme: glavni dosežki slovenske robotike, primeri dobrih praks v slovenski industriji 4.0, pametna specializacija.

Preverite dogodke

Rezervirajte termin

Vabljeni k soustvarjanju uspešne zgodbe. Za več informacij nas lahko kontaktirate tudi na e-naslov digitalno.sredisce@dihslovenia.si.

Prihajajoči dogodki