Digitalizacija, umetna inteligenca, robotika, družba 5.0, kibernetska varnost, HCP, inovativne tehnologije, inovacije, mobilnost, energetika, pametna mesta in skupnosti, trajnostna družba in gospodarstvo so le nekatera tematska področja, ki bodo predstavljena v DIGITALNEM SREDIŠČU SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi, v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije (Svet EU) od 1. julija do konca decembra 2021 v BTC City Ljubljana. Izkoristite to unikatno in brezplačno priložnost in se predstavite.

Namen, cilj in predmet poziva

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ključni poudarki znotraj te prednostne naloge se nanašajo na gospodarske ukrepe za zeleni prehod in digitalno transformacijo, vključevanje načel trajnostnega razvoja v obstoječe poslovne modele in spodbujanju digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij. Na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se prav zato v času predsedovanja odločili za izvedbo projekta DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI. Več o samem projektu najdete tukaj.

PAKET – MSP (MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA):

Trajanje: 6 dni

Cena paketa: brezplačno preko sheme de minimis v obliki nefinančne pomoči oziroma 1.050,40 € + DDV za podjetja, ki so v zadnjih treh letih že prejela več kot 200.000 € državne pomoči*.

*(MSP finančna shema Ministrstva za gospodarstvo in razvoj omogoča mikro, malim in srednjim podjetjem brezplačno predstavljanje v Digitalnem središču Slovenije preko sheme de minimis pomoči. Pogoj za prejeto pomoč: podjetje v obdobju zadnjih treh let še ni prejelo več kot 200.000 € državne pomoči).

Prijava: Več informacij o vsebini paketa in prijave na sejem so možne preko rezervacijske platforme (Rezervirajte termin vaše prisotnosti na Digitalnem središču Slovenije): https://dihslovenia.si/reservation

  DIH Slovenije želi z nefinančno pomočjo vzpodbuditi sodelovanje podjetij na predstavitvenem delu DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI, ki bo namenjeno prikazu naprednih tehnoloških rešitev slovenskih in mednarodnih podjetij, s poudarkom na razvoju družbe 5.0, digitalizacije, robotike in inovacij, umetne inteligence, HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij in rešitev. Sejemske oz. reprezentativne površine bodo omogočale prikaze/predstavitve rešitev/prototipov/produktov/storitev s področja naprednih tehnologij in bodo v samem središču dogajanja in zbiranja (mednarodne) poslovne javnosti, stroke, državnih institucij in druge zainteresirane javnosti.

  Ciljne skupine/upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

  Glede izpolnjevanja pogojev prijavitelj soglaša z izjavo v spletni prijavi, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko DIH Slovenije zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

  Vlogo za dodelitev nefinančne pomoči lahko vlagatelji vložijo ves čas veljavnosti poziva. Kadar je upravičenec uveljavil nefinančno pomoč po tem pozivu in se naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, ali ni izpolnjeval pogojev za celotno obdobje, za katero se dodeljuje nefinančna pomoč, ga DIH Slovenije obvesti, da nefinančno pomoč vrne na način, da v roku 30 dni plača vse stroške gostovanja gostovanja v razstavnem prostoru, za katere je neupravičeno prejel nefinančno pomoč.

  Potek aktivnosti

  Prijavitelj/prejemnik:

  • se prijavi na poziv prek spletne platforme, ki jo najde tukaj: https://dihslovenia.si/eu-2021;
  • prek platforme izbere mesec in želen teden gostovanja v razstavnem prostoru;
  • prek platforme navede opis podjetja in razloge za predstavitev na digitalnem razstavišču;
  • je upravičen do maksimalnega zneska pomoči v višini 1281,48 EUR (DDV je vključen).

  V primeru ustreznosti prijavne vloge in zadostitvi kriterijev razpisovalca poziva, prijavitelja/prejemnika DIH Slovenije obvesti o izbiri in ga pozove k podpisu pogodbe.

  Po preteku obdobja gostovanja, ki je opredeljeno v sklenjeni pogodbi med DIH Slovenije in prijaviteljem/prejemnikov, prijavitelj/prejemnik na e-naslov digitalno.sredisce@dihslovenia.si v roku osmih (8) dni po preteku obdobja gostovanja pošlje poročilo o sodelovanje na predstavitvenem delu Digitalnega središča Slovenije – tehnologija za ljudi.

  Prijavnico, izjavo, poročilo ter celotni poziv s pogoji, časovnimi in finančnimi okvirji najdete v priponki.

  Sfb get digital Prejšnji prispevek

  Facebookova platforma za digitalno izobraževanje »Get Digital« od zdaj na voljo tudi v Sloveniji

  Fotka za email invite vprašalnik Naslednji prispevek

  Vabljeni k sodelovanju v raziskavi EU Software Skills Survey