Janez Žezlina, IIBA Slovenija, je izpostavil, da v kolikor želimo, da bodo slovenska podjetja mednarodno konkurenčna, morajo preseči izzive pretiranega oklepanja starih navad poslovanja, kar bodo lahko naredila le s pomočjo nove miselnosti in ustreznim nivojem razvitosti digitalnih kompetenc. Jasne potrebe slovenskih podjetij po načrtnem in sistematičnem razvoju digitalnih kompetenc zaposlenih so nujne, sicer bo Slovenija še bolj zaostala v primerjavi z ostalimi državami EU.


Kakšni so aktualni rezultati raziskave razvitosti digitalnih kompetenc med (137) slovenskimi MSP, ki sta jo v mesecu oktobru in novembru 2020 izvedla DIH Slovenije in IIBA Slovenije? Naj izpostavimo nekaj najbolj povednih:

  • 80 % MSP podjetij za razvoj digitalnih kompetenc vlaga 8 ali manj ur/mesec/zaposlenega;
  • skoraj dve tretjini udeležencev vidi ključno dodano vrednost digitalne poslovne preobrazbe v klasičnih poslovnih modelih in samo 4 % v dvigu digitalne pismenosti;
  • digitalne kompetence so več ali manj skoncentrirane v najvišjem vodstvu, izziv ostaja kako narediti prenos kompetenc po nivojih navzdol in kako nasloviti digitalno (ne)kompetentnost vodij kadrovskih služb;
  • več kot 80 % v raziskavi sodelujočih podjetij načrtuje, da bodo potrebovali več kot eno leto za razvoj digitalnih kompetenc, skoraj polovica več kot 2 leti;
  • največja ovira za uspešno digitalno preobrazbo je po mnenju anketirancev v preveliki osredotočenosti na redno delo;
  • kot najpomembnejšo spodbudo za digitalno poslovno preobrazbo jih največ vidi v državnih spodbudah.
Jakub Kajtman Go Digital Prejšnji prispevek

Key note speech: Jakub Kajtman, Evropska komisija

Tina Kastelic Go Digital Naslednji prispevek

Vloga organizacije, vodij in posameznika pri razvoju digitalnih kompetenc, Tina Kastelic