Tina Kastelic, Kompetenca d.o.o., je jasno izpostavila, da je za dvig digitalnih kompetenc ključno ustrezno okolje, a vse se začne in konča pri ljudeh. Vse kompetence imajo ljudje in ne glede na to, kakšne tehnologije in opremo imamo v podjetjih, mora le-te nekdo upravljati. Če za to nima dovolj znanja, nam to nič ne koristi. Osvetlila je tudi, kakšna je pri tem vloga organizacije, vodstva in posameznika. Vloga organizacije je v ustrezni organizacijski kulturi, zagotavljanju psihološke varnosti, transparentnosti in jasnemu sistemu. Vodje morajo imeti jasne odgovore, pri tem je ključna komunikacija in sprotne povratne informacije. Jasna struktura nam daje varnost. Kaj pa posameznik? Tukaj ne smemo pozabiti na samoiniciativnost, skrb za lasten razvoj, komuniciranje potreb in postavljanje zdravih mej.

Kot je še izpostavila, ne smemo pozabiti na kompetenčni model - dokument, v katerem so jasno opredeljeni opisi kompetenc, potrebnih za uspešno delovanje določenega dela, delovne skupine oddelka ali organizacije. Pomembno je, da je dokument »živ«, da ne leži zgolj v predalu ali na zaprašen na polici. Da postane »živ«, smo (predvsem vodstvo in kadrovska služba) odgovorni sami.

Janez Žezlina Go Digital Prejšnji prispevek

Quo vadis digitalna Slovenija? Janez Žezlina

Igor Pesek Go Digital Naslednji prispevek

Sedanjost in prihodnost izobraževanja digitalnih poklicev v Sloveniji, dr. Igor Pesek