Okrogla miza z naslovom Digitalne kompetence – izziv in nuja nove realnosti, ki jo je moderiral Jaka Repanšek, vodja strateške skupine za regulativo SDK, je z gosti Ines Gergorić, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje pri GZS, Andrejo Lampe, IKT horizontalna mreža, Katjo Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, Ireno Kuntarič Hribar, Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in nagovorom dr. Tomaža Kostanjevca, SPIRIT Slovenija, ponudila naslednje glavne poudarke:

  • pri vpeljavi digitalnih kompetenc je ključno sodelovanje gospodarstva, države in stroke;
  • ne smemo pozabiti na ranljive skupine kot so starejši in mladi;
  • ključno je, da ustrezne digitalne kompetence dobijo tudi učitelji, da so šole in šolarji tehnološko opremljeni;
  • da se v obstoječih strategijah država digitalnih kompetenc dotika nazadnje oz. premalo, saj na nivoju države pogrešamo resen načrt razvoja digitalnih kompetenc; cilji v strategiji marajo biti ambiciozni in vključevati vse deležnike;
  • apel državi: ukrepi naj bodo harmonizirani in ambiciozni;
  • da je potrebno, da izgubimo strah pred implementacijo novih tehnologij, in to lahko dosežemo z motivacijo, ustreznim okoljem, proaktivnostjo, mehkimi veščinami;
  • o digitalnih kompetencah se premalo govori in pomembno je, da izgubimo strah pred učenjem in strah pred delanjem napak;
  • ne smemo pozabiti na nevladne organizacije in na del prebivalstva, ki ga digitalizacija še bolj izključuje;
  • ključna je promocija in doseg ljudi, ki pomoč pri digitalnih kompetencah najbolj potrebujejo;
  • ključno je, da v prihodnosti med seboj sodelujejo vsi deležniki, in so pri pripravah dokumentov tudi povabljeni k sodelovanju, ker če bodo strategije in načrti nastajali v pisarnah državnih uradnikov, se na področju dviga digitalnih kompetenc nič ne bo spremenilo.
Foto: IKT horizontalna mreža Prejšnji prispevek

Okrogla miza: »Nikoli ne zapravi dobre krize…« ali kako do digitalnega preboja Slovenije

Jakub Kajtman Go Digital Naslednji prispevek

Key note speech: Jakub Kajtman, Evropska komisija