Medicina Iljaž d.o.o. od leta 2013 zagotavljanja kakovostno zdravstveno oskrbo in zdravstveno svetovanje na osnovni zdravstveni ravni. Digitalizacija poslovanja, inovativni poslovni modeli in storitve nudijo nove priložnosti ter konkurenčno prednost na trgu. V Medicini Iljaž so si pred pripravo digitalne strategije zastavili jasen cilj: dobiti jasno sliko trenutnega stanja digitalizacije v trenutnem načinu poslovanja in začrtati okvir prihodnjega delovanja v smeri digitalne transformacije poslovanja podjetja.

Na kratko

  • IZZIV

    Cilj priprave digitalne strategije je bil odkriti in ovrednotiti morebitne podjetju še neznane priložnosti digitalizacije poslovanja z željo po optimalni in ciljno usmerjeni uporabi virov podjetja za razvoj novih digitalnih zmogljivosti ter nadgradnjo obstoječih.

  • IZID

    Digitalna strategija kot eden od strateških dokumentov podjetja za nadaljnji razvoj. Z jasno opredelitvijo dejanske stopnje digitalizacije je podjetju omogočila oblikovanje načrta postopne implementacije digitalne strategije v prakso, s posebnim poudarkom na področju kibernetske varnosti in varovanja občutljivih osebnih podatkov.


Izziv

»Z digitalno strategijo želimo odkriti ter ovrednotiti morebitne nam še neznane priložnosti digitalizacije poslovanja. Naše vire želimo optimalno in ciljno uporabiti za razvoj novih digitalnih zmogljivosti ter nadgradnjo obstoječih delovnih procesov, pri čemer nas bo vodila sprejeta digitalna strategija. Digitalna strategija bo skladna s poslovno strategijo podjetja, digitalnimi smernicami in trendi ter zahtevami za digitalno strategijo«, so v prijavi vavčerja za pripravo digitalne strategije zapisali v podjetju Medicina Iljaž. Kot enega ključnih izzivov so opredelili digitalizacijo izkušnje uporabnika storitve kupca oz. v primeru podjetja Medicina Iljaž, pacienta. Občutljivost osebnih podatkov o pacientih, ki jih zaradi narave svojega dela zbirajo in hranijo v podjetju in narava dela v ambulantah primarnega zdravstva, narekuje pomembno preoblikovanje poslovnih procesov in oblikovanje podatkovne strategije, s posebnim poudarkom na implementaciji in zagotavljanju standardov s področja kibernetske varnosti, nemotenem delu zdravstvenega osebja in akcijskim načrtom za nadaljnje aktivnosti digitalizacije poslovanja.


Izid

Digitalna strategija nam je dala jasen načrt razvoja in uvajanja sprememb na treh ključnih področjih:

  1. Digitalizacija storitev po meri pacientov,
  2. digitalna dostopnost, varnost in spremljanje izvajanja storitev
  3. digitalni kanali komuniciranja z obstoječimi in novimi uporabniki.

V podjetju Medicina Iljaž so prepričani, da lahko z usmerjenim razvojem digitalnih zmogljivosti storitve približajo uporabniku, omogočijo enostavno uporabo ob uporabi sodobnih digitalnih komunikacijskih poti, tako poskrbijo za odlično uporabniško izkušnjo, zadovoljstvo in tudi varnost svojih pacientov z digitalizacijo podpornih procesov.

Vpliv

Digitalna strategija z jasno opredelitvijo dejanske stopnje digitalizacije podjetju omogoča načrtovanje postopne implementacije digitalne strategije v prakso. Prepričani so, da bodo z izboljšanjem uporabniške izkušnje storitve postale dostopnejše in med pacientu še bolje sprejete, kar posledično pomeni tudi nove konkurenčne prednosti podjetja, krepitev položaja na trgu in povečevanje tržnega deleža v panogi.

Digitalna varnost v primarnem zdravstvu je tema, o kateri se premalo pogovarjamo. Kot zdravnik si želim celovit, nacionalni pristop k varovanju osebnih podatkov in kibernetski varnosti v zdravstvu. Za nas je to področje izjemnega pomena, saj naša dejavnost temelji na zaupanju pacientov in zavezi visokim standardom zbiranja, shranjevanja in obdelovanja občutljivih osebnih podatkov. Vavčer za pripravo digitalne strategije je bil zagotovo priložnost za premik od načrtovanja k dejanjem. Čeprav se implementacija zaradi epidemije nekoliko zamika, bomo strategijo postopoma zagotovo implementirali.
— prim. dr. Rade Iljaž, dr. med. spec. druž. med., in direktor Medicina Iljaž d.o.o.
Optika clarus vstopna spletna trgovina Prejšnji prispevek

Enostaven nakup in boljša uporabniška izkušnja

L tek 1 Naslednji prispevek

Digitalizacija in Industrija 4.0 gresta z roko v roki