L-TEK d.o.o. si je s svojimi tehnološkimi inovacijami prislužilo ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Izdelujejo kompleksne visokotehnološke proizvode majhnih in srednje velikih serij, za vsakega naročnika razvijajo optimizirane rešitve po meri. Selitev v nove lastne prostore želijo nadgraditi z informatizacijo procesov v smeri najhitrejše možne odzivnosti na zahteve kupcev in povezave vseh informacijskih orodij v celovito in »future-ready« infrastrukturo. Prvi korak na te poti je bila prav priprava digitalne strategije.

Na kratko

  • IZZIV

    Kompleksnost razvojnih in poslovnih procesov, njihovo nenehno optimiziranje, uporaba mnogih informacijskih tehnologij in orodij ter želja po optimalni povezanosti vsega naštetega podjetje spremlja že več let in je tudi največji izziv.

  • IZID

    Priprava digitalne strategije je podjetju prinesla dodatno, zunanjo pomoč strokovnjakov, nov pogled in povezovanje, katerega rezultat je prav digitalna strategija, prilagojena potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetja.


Izziv

Odločitvi za pripravo digitalne strategije je botrovalo več razlogov:

- posodobitve proizvodnega procesa s ciljem prehoda poslovanja podjetja na Industrijo 4.0;

- nakup in integracija opreme za vzpostavitev napredne komunikacije med stroji in napravami;

- strukturirane avtomatizacije poslovnih procesov in napredne analitike zbranih podatkov;

- digitalno povezovanje procesov podjetja s poslovnim okoljem podjetja (med drugim vzpostavitev prenovljenih procesov in informacijska podpora s 3 prikazanimi učinki enotnega upravljanja s kupci);

- izboljšanje poslovanja s poudarkom na pametni uporabi množice podatkov in novih tehnologij;

- sodelovanja multidisciplinarne ekipe z znanjem s področij upravljanja, marketinga in informacijskih tehnologij;

- povečanja integracije med deležniki ključnih poslovnih procesov (kot na primer celovita priprava/nadgradnja prodajnih strategij z vključitvijo vseh ključnih odločevalcev);

- izboljšanja kompetenc in dvig digitalne pismenosti zaposlenih.

Vse našteto so tako razlogi kot izzivi podjetja L-TEK, ki so z oblikovanjem digitalne strategije dobili načrt uvajanja in povezovanja vsega naštetega s končnim ciljem – digitalno transformacijo podjetja.


Izid

V podjetju L-TEK d.o.o. so že ob prijavi na vavčer za pripravo digitalne strategije zapisali, da si želijo izdelati celostno digitalno strategijo, ki bo prilagojena potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetja. Verjamejo, da jim je to ob sodelovanju zaposlenih in zunanjih sodelavcev tudi uspelo in da so z digitalno strategijo postavili celovit načrt izvajanja aktivnosti, ki so vezane na ključne proizvodne in poslovne procese v podjetju.

Vpliv

Načrt izvajanja aktivnosti, ki je del nastale digitalne strategije, jasno opredeljuje ključne proizvodne in poslovne procese v podjetju. Obsega zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih procesov ter aktivnosti, od osredotočenosti podjetja na priložnosti in tveganja, ki jih lahko ustvari sodobno digitalno okolje, do informacij o kupcih in sodelovanju z njimi. K že navedenemu dodaja še področje raziskovanja novih izdelkov/trgov, optimizacijo prodaje in storitev, inovacije in upravljanje ter bolj marketinška in na kupca osredotočena prizadevanja. V podjetju L-TEK so v okviru strategije opredelili nove poslovne priložnosti in nanje vezane aktivnosti organizacije. Verjamejo, da bodo vse zgoraj naštete aktivnosti vplivale tako na povečanje konkurenčnosti podjetja kot na povečanje odzivnosti poslovnih in proizvodnih procesov.

Digitalizacija je edina pot v prihodnost. Časi, ko smo informacije lahko nosili le v glavi, so mimo, procesi so se spremenili. Povezanost prav vseh procesov v podjetju v usklajeno digitalizirano celoto, ki omogoča spremljanje podatkov in odločanje na njihovi osnovi v realnem času, je velik zalogaj. Zadovoljni smo, da smo dobili dokument, ki nam pove, kako to storimo. Kot kaže, bo naslednje leto digitalna strategija zaživela tudi v praksi.
— Radko Luzar, direktor L-TEK d.o.o.
Medicina Iljaž 1 Prejšnji prispevek

Varnost podatkov naših pacientov je naša prva skrb na področju digitalizacije poslovanja

Ticcamaras vstopna Naslednji prispevek

Program za pomoč spodbujanja procesov digitalizacije in razvoj IT aplikacij