Program, ki lokalnim MSP v Španiji ponuja vrsto instrumentov, dejavnosti in podpore za pomoč njihovim procesom digitalizacije in razvojem IT aplikacij.

Na kratko

  • IZZIV

    TICCAMARAS spodbuja sistematično vključevanje IT v običajne dejavnosti MSP kot ključno orodje konkurenčnosti v njihovih strategijah, pa tudi za povečanje priložnosti, ki jih ponuja IT za izboljšanje produktivnosti in konkurenčnosti.

  • IZID

    V 1. fazi tehnološki svetovalci podjetju prinesejo kvalificirano vizijo in priporočila glede rešitev, ki jih bodo sprejeli za izboljšanje konkurenčnosti podjetja. V 2. fazi se spremlja izdelava po prilagojenem načrtu izdelanem na podlagi priporočil svetovalcev.


Izziv

TICCAMARAS spodbuja sistematično vključevanje IT v običajne dejavnosti MSP kot ključno orodje konkurenčnosti v njihovih strategijah, pa tudi za povečanje priložnosti, ki jih ponuja IT za izboljšanje produktivnosti in konkurenčnosti.


Izid

V 1. fazi tehnološki svetovalci podjetju prinesejo kvalificirano vizijo in priporočila glede rešitev, ki jih bodo sprejeli za izboljšanje konkurenčnosti podjetja:

• orodja za produktivnost v oblaku (ERP, CRM, TPV, Lot, Big Data, navidezna resničnost)

• e-poslovanje (splet, spletna trgovina, brv za plačila, e-izdajanje računov, digitalni podpis)

• digitalno trženje (pozicioniranje na socialnih omrežjih, trženje po e-pošti, mediji, mobilne aplikacije, Lot)

V 2. fazi se spremlja izdelava po prilagojenem načrtu izdelanem na podlagi priporočil svetovalcev. Gospodarska zbornica Motril podjetjem pomaga s 4.900 evri, če v IT rešitve (računalniški razvoj, licence, rešitve, strojna oprema in povezljivost) vložijo najmanj 7.000 evrov.

Vpliv

Od leta 2014 je v programu TICCAMARAS Motril sodelovalo 60 lokalnih podjetij in povečalo svojo produktivnost z uporabo orodij za digitalno trženje, e-poslovanje in upravljanje podjetij z uporabo tehnologije v oblaku.

Poleg tega Zbornica Motril vsako leto organizira seminarje za mala in srednja podjetja, da bi razložila prednosti uporabe informacijske tehnologije.

Vsako leto ima TICCAMARAS v Španiji naslednje globalne rezultate:

- Več kot 1.000 diagnoz za MSP

- več kot 1.000 izvedenih načrtov IT v MSP.

L tek 1 Prejšnji prispevek

Digitalizacija in Industrija 4.0 gresta z roko v roki

Digital advisors 1 Naslednji prispevek

Spodbujanje digitalne preobrazbe MSP z individualnim svetovanjem