Program Digital Advisors je učinkovit način za prenos sredstev malim in srednjim podjetjem za začetek njihovega procesa digitalne preobrazbe.

Na kratko

  • IZZIV

    Španija se je uspešno spopadla z recesijo, zlasti kar zadeva razvoj digitalizacije industrije.

  • IZID

    Program Digital Advisors je namenjen spodbujanju digitalne preobrazbe španskih MSP s pomočjo individualnih nasvetov specializiranih svetovalcev.

Izziv

Španija se je uspešno spopadla z recesijo, zlasti kar zadeva razvoj digitalizacije industrije. Če pogledamo razvoj digitalizacije v Španiji v zadnjih letih se ta nenehno izboljšuje in je presegla povprečje EU. Španija je napredovala zlasti na področju digitalnih javnih storitev in e-uprave ter integracije digitalne tehnologije. Vendar pa eden največjih izzivov ostaja pri razvoju digitalizacije pri MSP.

Izid

Program Digital Advisors je namenjen spodbujanju digitalne preobrazbe španskih MSP s pomočjo individualnih nasvetov specializiranih svetovalcev. Ta storitev se osredotoča na uresničitev načrta digitalizacije za vključitev IKT v njihove procese (poslovno upravljanje, odnosi s tretjimi osebami, elektronsko poslovanje, digitalizacija storitev in rešitev).

Program vključuje diagnozo stanja digitalizacije MSP in akcijski načrt za digitalno preobrazbo.

Po eni strani so upravičenci MSP, ki lahko prejmejo nepovratna sredstva do 5.000 EUR. Po drugi strani pa so upravičenci digitalni svetovalci, ki se morajo registrirati da zagotovijo to individualno svetovanje.

Vpliv

Trenutno v programu sodeluje 267 španskih, ki prejemajo finančno podporo do 5.000 EUR za koriščenje svetovalnih storitev pri digitalizaciji njihovega poslovanja. Sodeluje 79 svetovalcev. Ta dobra praksa je lahko prenosljiva v katero koli regijo ali državo članico EU.

Ta program je učinkovit način za prenos sredstev malim in srednjim podjetjem za začetek njihovega procesa digitalne preobrazbe. Tako lahko MSP dobijo specializirano in prilagojeno svetovanje, ki jim pomaga pri uresničevanju načrta digitalizacije za vključitev IKT v procese poslovanja.

Ticcamaras vstopna Prejšnji prispevek

Program za pomoč spodbujanja procesov digitalizacije in razvoj IT aplikacij

Dobre prakse covid 3 Naslednji prispevek

Primeri tujih dobrih praks na področju izboljšanja digitalnih veščin zaposlenih