DiversIT Charter je 3-stopenjski certifikat, katerega namen je zmanjšati razlike med spoloma v vlogah IT. Služi tako kot priznanje prizadevanjem podjetja pri spodbujanju enakosti spolov v tehnologiji kot tudi kot navdih za nadaljnje politike raznolikosti in vključevanja.

  • IZZIV

Pomanjkanje žensk v tehnologiji je že dolgo prednostna naloga CEPIS-a. Da ne omenjamo, da se dandanes skoraj 50 % podjetij v Evropi trudi zaposliti ljudi s pravimi veščinami IKT, medtem ko je (povprečje EU) manj kot 20 % strokovnjakov IKT v Evropi žensk. Prednosti za podjetja z raznolikimi vodstvi so številne: lahko presežejo dobičkonosnost za kar 48 %, raznolike ekipe povečajo produktivnost in inovacijski potencial, enakost ustvarja stabilno in predano delovno silo.

Medtem ko se veliko naredi za privabljanje žensk v tehnične poklice, se manj naredi na prav tako pomembnem področju zadrževanja. Pogosto so razlogi, zaradi katerih ženske opuščajo tehnološke poklice, povezani z neugodno kulturo na delovnem mestu in delovna mesta so tista, ki morajo spodbuditi spremembe. Zato se je DiversIT odločil razviti pobudo, ki bi pomagala spodbuditi delovna mesta k ustvarjanju delovnega okolja, ki bi bilo privlačno za ženske strokovnjake.


  • IZID

S certifikatom DiversIT podjetja pokažejo, da imajo prave vrednote in občutljivost, s čimer pritegnejo kandidate na višji ravni, dokažejo svojo skladnost s standardi raznolikosti na delovnem mestu, pokažejo svojo usklajenost s cilji trajnostnega razvoja ZN, zlasti s cilji trajnostnega razvoja 5: Doseči enakost spolov in opolnomočiti vse ženske in dekleta.

Tako izboljšajo svoje delovno mesto in postanejo bolj vključujoče ter postanejo del vedno večje mednarodne skupnosti podjetij, ki se zavedajo raznolikosti. Poleg tega je postopek prijave listine tudi vir idej za več pobud in politik za povečanje enakosti spolov, mednarodna ocenjevalna ekipa na visoki ravni pa vedno z veseljem poda prilagojene smernice.

Listina koristi tudi ženskam, ki želijo delati v tehnologiji – ko bodo videle, da ima podjetje certifikat listine, bodo vedele, da ima prave vrednote in prakse, in bodo zato spodbujene, da se prijavijo.


Listino DiversIT je razvila strokovna skupina CEPIS Women in ICT z namenom zmanjšati razlike med spoloma v IT in tehnoloških vlogah. To je certifikat, ki se premika skozi tri stopnje dosežka: bronasto, srebrno in zlato. Vsaka stopnja se osredotoča na privlačnost in zadrževanje ter od kandidatov zahteva, da predstavijo svoje pobude in politike za povečanje raznolikosti spolov v poklicih IKT.

  • Bronza je namenjena organizacijam, ki šele začenjajo svojo pot k temu, da bodo njihova tehnološka delovna mesta bolj enakopravna glede na spol.
  • Prosilci za srebrno stopnjo bodo že naredili pomembne korake v smeri enakosti spolov, z izvajanjem in načrtovanjem notranjih in zunanjih pobud.
  • Certifikat zlate stopnje se podeli organizacijam, kjer je enakost (spol) v tehnologiji že nekaj časa med prednostnimi nalogami in ki so implementirale številne najboljše prakse tako znotraj kot zunaj.

Ocenjevanje certifikatov Charter se izvaja dvakrat letno, certifikati pa se podelijo maja in novembra.


Vpliv

Listino DiversIT je mogoče enostavno uporabiti za druge oblike politik raznolikosti in vključevanja – starost, raso, spolno usmerjenost, sposobnosti itd. Dolgoročno si bo listina DiversIT prizadevala vključiti vse oblike raznolikosti. Zaenkrat se zaradi omejenih virov osredotočajo na ženske v tehnologiji, saj so ženske največja "nabor neizkoriščenih talentov" za zapolnitev vrzeli v povpraševanju po veščinah IT. Listina načrtuje ocenjevanje več podjetij in vzpostavitev smernic za druge mednarodne organizacije za posnemanje najboljših praks. Prav tako si prizadevajo imeti nacionalnega ambasadorja listine v vseh evropskih državah, s čimer bi razširili svoj doseg zunaj držav, zastopanih v CEPIS.

Pri DiversIT nameravajo nadaljevati certificiranje podjetij po vsej Evropi, delno financirano s strani CEPIS, delno s pristojbinami za ocenjevanje, ki jih plačajo prijavitelji. Prav tako si prizadevajo najti partnerske organizacije v evropskih državah, ki bi delovale kot "ambasadorji", medtem ko imajo enega že na Islandiji: promocija listine in spodbujanje podjetij v njihovi državi, da se prijavijo. Njihova ocenjevalna ekipa so prostovoljci; na začetku se pri ocenjevanju zanašajo na prostovoljno delo, vendar bodo morda v prihodnosti razmislili o plačanih ocenjevalcih.


Zemanta4134 Prejšnji prispevek

Slovenija - Razvijanje spretnosti zaposlenih in privabljanje mladih talentov na IKT področju

GIST Brochu Naslednji prispevek

Slovenija - GIST