• IZZIV

Usposabljanje za premagovanje krize COVID-19.

Projekt “Spodbujanja digitalizacije in bionske preobrazbe MSP skozi razvoj novih in inovativnih izobraževalnih gradiv za premagovanje krize COVID-19” – GIST se je pričel izvajati pomladi leta 2021 in se je zaključil v maju 2023. Projekt “Spodbujanja digitalizacije in bionske preobrazbe MSP skozi razvoj novih in inovativnih izobraževalnih gradiv za premagovanje krize COVID-19” – GIST se je pričel izvajati pomladi leta 2021 in se je zaključil v maju 2023.

Namen projekta je bil pripraviti učna gradiva, ki bodo krepila sposobnosti uporabe novih tehnologij tekom procesov izobraževanj in usposabljanj, s tem pa bi se pridobili novi kadri, ki bi omogočili bionsko preobrazbo malih in srednje velikih podjetij. Gradiva so bila pripravljena v angleškem jeziku ter prevedena v jezike projektnega partnerstva (francosko, hrvaško, nemško, poljsko, slovensko in špansko) ter so dostopna prek spletne učne platforme: https://www.losglobos.eu/form/gist.  • IZID

Platforma https://www.losglobos.eu/form/gist. predstavlja dodano vrednost projekta, saj omogoča samostojno uporabo gradiv, možnosti utrjevanja in preverjanja znanja, ob zaključku učnega procesa pa udeleženec pridobi tudi certifikat o pridobljenem znanju in kompetencah, ki je ovrednoten po ECVET sistemu.

Omogočene so štiri možnosti pridobivanja znanj, glede na štiri različne profile, med katerimi lahko uporabnik izbira:

  • Facilitator bionske preobrazbe v podjetju
  • Splošni facilitator bionske preobrazbe
  • Facilitator za spodbujanje bionske preobrazbe
  • BT facilitator

S pridobljenimi znanji bodo udeleženci izobraževanj pridobili znanja, potrebna za pripravo in vodenje procesa bionske preobrazbe podjetja, tako je platforma primerna kot del učnega procesa, ki dopolnjuje poklicno izobraževanje, kakor tudi za usposabljanje zaposlenih v posameznih podjetjih, da pridobijo nova znanja in sposobnosti.


Projektno partnerstvo je že podpisalo memorandume o sodelovanju z Višjo strokovno Šolo (Šolski center Ptuj) in zasebnim inštitutom Praxis (Zagreb), ki bosta v svojem izobraževalnem delu uporabljala gradiva in orodja za izobraževanje razvita v okviru projekta GIST.

Več o poteku projekta si lahko preberete na spletni strani projekta (https://gist-project.eu/) ali na družbenih omrežjih (https://www.linkedin.com/company/gist-project/).


Divers it Prejšnji prispevek

DiversIT Charter

GEIGER ecosystem2 Naslednji prispevek

GEIGER – Rešitev kibernetske varnosti za mikro in mala podjetja (MSP)