Delavnica se je osredotočila na prelomne spremembe, ki jih prinašajo oblačno zasnovana omrežja v telekomunikacijski industriji. Desetletja smo poznali telekomunikacijska omrežja, ki so bila zgrajena načrtno in so omogočala govorne in podatkovne komunikacije, vendar so bila pogosto omejena v smislu zmogljivosti, varnosti in zaščite osebnih podatkov. V zadnjem desetletju pa so se stvari pomembno spremenile.

Na delavnici so se zvrstili številni strokovnjaki, ki so predstavili različne vidike oblačno zasnovanih omrežij. Marko Štefančič je odprl delavnico s predstavitvijo aktualnih trendov za ponudnike komunikacijskih storitev. Urban Sedlar je razložil sodobne oblačne infrastrukture in poudaril pomen skrbi za fizični in virtualni nivo oblačnih omrežij. Jelena Burnik je osvetlila temo zasebnosti v oblaku in pomembnost definiranja upravljavca podatkov. Robert Korošec, Aljaž Oman in Aleš Gros so podali podobne poudarke glede kompleksnosti in upravljanja oblačnih infrastruktur.

Predstavniki treh največjih globalnih ponudnikov informacijsko-komunikacijske infrastrukture (Huawei, Ericsson, Nokia) so na delavnici predstavili uporabo oblačne infrastrukture pri hrambi podatkov, računski moči ter sestavi jedrnih in dostopovnih delov omrežij.

Tamas Boday iz podjetja Huawei Technologies je predstavil temo "Kako lahko omrežni operaterji izkoristijo storitve v oblaku za omogočanje nove storitvene arhitekture?" Poudaril je, da je oblačno zasnovana infrastruktura temeljna za digitalno preobrazbo podjetij, ki izkoriščajo digitalne zmogljivosti za izboljšanje poslovanja in povečanje učinkovitosti v spremenljivih okoliščinah. Huawei Cloud Pangu je bil predstavljen kot pionirska platforma za razvoj umetne inteligence v industrijskem obsegu.

Csaba Novak iz podjetja Ericsson je govoril o Ericssonovem radijskem dostopovnem omrežju v oblaku (Ericsson Cloud RAN). Predstavil je ločitev programske in strojne opreme osnovnega pasu RAN ter poudaril prednosti, ki jih prinaša ta pristop. Cloud RAN omogoča izvajanje programov na različni strojni opremi z uporabo orodij in procesov iz oblaka za upravljanje programske in strojne opreme.

Andrea Del Core iz Nokie je predstavil temo "Industrijsko 5G in robno računalništvo v oblaku: osnova industrijskega digitalnega prehoda." Poudaril je pomen industrijskih zasebnih kampusnih platform 5G in platform robnega računalništva v oblaku za inovativne industrijske procese avtomatizacije in digitalizacije. Te platforme morajo zagotavljati zanesljivost delovanja, kibernetsko varnost, mobilnost in razširljivost ter upoštevati omejitve tehnologij.

Drugi del delavnice se je osredotočil na uporabnika, etiko in varnostne vidike oblačno zasnovanih omrežij. Predstavitve Davida Jelenca, Uroša Majcna in Borisa Škrlja so se dotaknile varnostnih tveganj, povezanih z oblačnimi omrežji, in varnega prehoda na oblačno zasnovana kontejnerska omrežja. Matjaž Beričič je predstavil dobre prakse upravljanja oblačno zasnovanega javnega omrežja 5G, Urban Zaletel pa je skupaj s soavtorji obravnaval oblačno zasnovana zasebna omrežja 5G. Jure Jerman je predstavil izzive, s katerimi se soočajo meteorološke službe pri uvajanju oblačnih tehnologij v svoje procese. Andrej Črepinšek, Izidor Žontar in Miran Ficko so opisali oblačno zasnovane poslovne procese v proizvodnem podjetju in upravljanje infrastrukture v zavarovalnici. Igor Bohinc se je osredotočil na oblačne storitve v javni upravi, medtem ko je Peter Geršič izpostavil pomanjkanje strateškega razvoja oblačne infrastrukture na lokalni ravni

Delavnica je prinesla celovit vpogled v prednosti in slabosti oblačno zasnovanih omrežij ter poudarila pomen uporabnika in etičnih vidikov pri razvoju in implementaciji tehnologij. Udeleženci so se strinjali, da je ključno zagotoviti, da tehnologija služi človeštvu in prispeva k napredku družbe.

Dogodek je bil uspešna platforma za izmenjavo idej, spoznavanje novih trendov in vzpostavljanje povezav med strokovnjaki in podjetji s področja telekomunikacij. Vse predstavitve so prispevale k bogatemu in poučnemu dogodku, ki bo nedvomno vplival na nadaljnji razvoj telekomunikacijske industrije.

Chatboot Prejšnji prispevek

Kako varno uporabljati OpenAI ChatGPT v podjetju?

Kompetence orodje foto small Naslednji prispevek

Tri brezplačna orodja za samooceno digitalne in trajnostne zrelosti v podjetjih