Socialna podjetja s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin. Od običajnih, nesocialnih podjetij se razlikujejo po namenu ustanovitve socialnega podjetja. Socialnega podjetja se ne ustanavlja z namenom pridobivanja dobička, ampak z namenom trajnega opravljanja dejavnosti, ki ima pozitivne družbene učinke v skladu z načeli socialnega podjetništva.

Na javni poziv Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti ter izpolnjujejo pogoje iz objavljenega javnega poziva.

Postopek prijave je za socialna podjetja enak kot je bil v prejšnjih javnih pozivih:

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo v okviru razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2022 – 2023 znaša 300.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Podrobnosti javnega poziva najdete TUKAJ in tudi na spletni strani SPS.

Owasp Prejšnji prispevek

Se zavedate najbolj pogostih varnostnih tveganj spletnih aplikacij?

Digitalni profili foto freepik Naslednji prispevek

Kakšne digitalne profile bo vaša organizacija potrebovala v prihodnje?