Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi socialna podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo oz. srednje veliko podjetje) in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih in postopku prijave najdete v priloženem javnem pozivu. Celotni poziv in dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani SPS TUKAJ.

19199644 Prejšnji prispevek

Želite postati ocenjevalec končnih izdelkov podjetij, ki so kandidirala za vavčerje?

Digitalna transformacija DIH foto www.freepik.com Naslednji prispevek

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja