Namen in cilji poziva:

Z namenom prepoznavanja uporabnosti in dodanih vrednosti digitalnih tehnologij, ki dvigujejo konkurenčne prednosti, podpirajo digitalno preobrazbo in so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, smo vzpostavili spletno orodje, ki bo omogočilo samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije vašega podjetja.

Cilj je vključitev vsaj 200 mikro, malih ali srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP). Oceno stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja pa lahko pridobijo tudi ostale pravne osebe.

Regija izvajanja:

Aktivnosti se bodo izvajale na dveh programskih območjih, po naslednji delitvi:

  • kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS),
  • kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS).

Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.

Izvedba aktivnosti:

Izvajanje aktivnosti je v organizaciji DIH Slovenije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih stroškov storitev. DIH Slovenije ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v aktivnostih. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

Potek aktivnosti:

Prijavitelj/prejemnik se bo brezplačno registriral v sistem, kjer bo izpolnil vprašalnik. Na podlagi odgovorov, bo sistem samodejno izvedel oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja in prijavitelju/prejemniku poslal rezultate skupaj s priporočili, s pomočjo katerih podjetje lahko stopnjo digitalizacijo podjetja še izboljša. Prijavitelj/prejemnik je upravičen do dveh izdelav ocen stopnje digitalne zrelosti podjetja.

Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

  • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
  • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
  • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

Roki in način prijave na poziv:

Rok za prijavo za pridobitve ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasneje 30. 06. 2023.

Uporabniki se registrirajo tukaj.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila so prijaviteljem na voljo na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: info@dihslovenia.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s pozivom bodo objavljeni na spletnem naslovu www.dihslovenia.si.

Vavčer DM socialna podjetja Prejšnji prispevek

Javni poziv Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Vavcer digitalne kompetence socialna podjetja Naslednji prispevek

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc za socialna podjetja