Komu je konferenca GoDigital namenjena?

Namenjena je poslovnim odločevalcem v podjetjih, vodjem informatike, ponudnikom IKT rešitev in javnemu sektorju, ki sodeluje pri vzpostavljanju digitalnega ekosistema v Sloveniji.

Zanimivi podatki lanskoletne konference GoDigital 2019:

· več kot 300 udeležencev,

· več kot 60 % udeležencev končnih uporabnikov,

· zanimiva uvodna (Keynote) poslovna predavanja (The Economist, Gartner),

· okrogla miza s ključnimi deležniki,

· program podprt s primeri dobrih praks,

· medijsko pokrivanje dogodka,

· udeleženci ocenili konferenco z odlično oceno - 4,6.

1. DAN

  Digitalni svet 2020

  Prvi dan konference GoDigital 2020 organizira Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS v sodelovanju z Zavodom digitalno inovacijsko stičišče Slovenije in partnerji. Na konferenci pričakujemo več kot 500 udeležencev, zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.

  Korona virus je odločno spremenil svet in naše vedenje, kjer je digitalna transformacija odigrala odločilno vlogo pri naši sposobnosti dela, sodelovanja, komunikacije v času veljave omejevalnih ukrepov. Da bi pridobili odpornost, moramo na novo premisliti strategije za digitalizacijo internega poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo, če jih omenimo le nekaj. Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. Umetna inteligenca, ki zagotavlja nove konkurenčne prednosti, podatke kot novo ekonomsko gorivo, internet stvari, ki povezujejo svet na varen način – v izgradnji humane in etične digitalne družbe.

  Kakšen je globalni pogled, kaj lahko pričakujemo od ukrepov EU. Kaj moramo postoriti za dolgoročen stabilen gospodarski razvoj in družbe znanja? Ali Slovenija razume potencial digitalizacije in ali bo izkoristila njeno priložnost?

  Program konference

  Prijava na konferenco


  2. DAN

   Digitalne kompetence

   2. dan konference GoDigital 2020 organizira Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS in partnerji in bo v znamenju digitalnih kompetenc. Na konferenci pričakujemo več kot 500 udeležencev, zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.

   Digitalne kompetence. Besedna zveza, ki jo poleg digitalizacije v zadnjem času slišimo na vsakem koraku. Izkušnja s pandemijo korona virusa je namreč jasno izpostavila pomen digitalizacije za preživetje podjetij, s tem pa digitalne kompetence zaposlenih kot ključne za nemoten delovni proces. Ob tem pa se je postavilo tudi ključno vprašanje – kako bo videti trg dela v prihodnosti? Zagotovo bo drugačen kot obstoječ, vsekakor pa digitalen. Visoka raven digitalnih kompetenc zaposlenih bo ključna in uporaba različnih digitalnih orodij nekaj vsakdanjega.

   Premoščanje digitalnega razkoraka s krepitvijo digitalnih kompetenc, digitalizacije in zagotavljanja podpornega okolja za digitalizacijo, so ključni izzivi, ki se jih lotevamo na Zavodu digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Nova realnost je tudi sicer »nedigitalne« poklice digitalizirala in vrzel digitalnih kompetenc zaposlenih je postala še bolj očitna. Na vprašanja, povezana z dvigom digitalnih kompetenc in produktivnosti zaposlenih za različna delovna mesta, podporo malim in srednje velikim podjetjem pri soočanju s procesi digitalizacije, sodelovanju ključnih akterjev, oblikovanju novih študijskih načrtov in primeri dobrih domačih in tujih praks, bodo odgovorili priznani govorci.

   Program konference

   Prijava na konferenco

   (Zadnji rok za prijavo je 17. 11. 2020)

   Digitalna transformacija DIH foto www.freepik.com Prejšnji prispevek

   Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

   Owasp Naslednji prispevek

   Se zavedate varnostnih tveganj spletnih aplikacij?