Evropska komisija je objavila drugi razpis v okviru telekomunikacijskega programa Instrumenta za povezovanje Evrope v vrednosti 25 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena evropskim javnim upravam in podjetjem, da se povežejo z vseevropskimi digitalnimi platformami ter zagotovijo čezmejno interoperabilnost storitev. Razpis zajema šest področij: kibernetsko varnost(10 milijonov evrov), e-zdravje(5 milijonov evrov), e-javno naročanje(1 milijon evrov), portal evropskega e-pravosodja(3 milijone evrov), javne odprte podatke(5 milijonov evrov) ter novo evropsko platformo o digitalnih spretnostih(1 milijon evrov). Prijavitelji so vabljeni, da do 14. novembra 2019 oddajo predloge projektov, ki bodo prispevali k izboljšanju življenja ljudi v Evropi, delovanja podjetij in javnih uprav ter dokončanju enotnega digitalnega trga. 10. julija 2019 bo potekal tudi virtualni informativni dan.
Telekomunikacijskemu programu Instrumenta za povezovanje Evrope je v obdobju 2014–2020 namenjena 1 milijarda evrov.870 milijonov evrov je bilo že dodeljenih za uvajanje digitalnih rešitev, ki bodo utrle pot digitalizaciji in čezmejni operabilnosti javnih storitev v EU.
DIH Novica Placeholder Prejšnji prispevek

Delavnica Digitalna ekologija: da bodo mladi odgovorni uporabniki spleta

DIH Novica Placeholder Naslednji prispevek

Post-doc: Artificial Intelligence for Smart Building IoT in Grenoble, France - Summer 2020