30. marec 08:30 - 12:30

Delavnica na temo razvoja Kreativnih industrij v Sloveniji

30. marec 2021

08:30 - 12:30

Spletni dogodek

Univerza v Mariboru

Maja Sušec, maja.susec2@um.si


Delavnica na temo razvoja Kreativnih industrij v Sloveniji

Na kratko o delavnici

Delavnica Restart4Danube Policivil bo zbrala vse relevantne akterje na področju kreativnih industrij v Sloveniji in se bo osredotočila na trenutni in prihodnji razvoj

sektorja kreativnih industrij v Sloveniji.

Podrobnosti:

Srečanje je namenjeno vsem zainteresiranim deležnikom, ki delujejo na področju kreativnih industrij, vključno s podjetji, raziskovalnimi institucijami, posredniki in oblikovalci politik v Sloveniji in tujini. Srečanje bo osredotočeno na predstavitev osnovne študije o kreativnih industrijah, ki so jo izvedli partnerji Restart4Danube na podonavskem ozemlju. Nadalje bo predstavljena predstavitev Lokalnega akcijskega načrta, ki ga Mestna občina Maribor namerava izvesti v okviru tega projekta, udeleženci pa bodo povabljeni, da podajo svoje ideje, predloge in pripombe. Vse skupaj predstavlja temelj za postavitev slovenske mreže ustvarjalnih mestnih vozlišč, ki bodo združila moči in oblikovala ustrezno dolgoročno strategijo za razvoj sektorja kreativnih industrij v Sloveniji. Ker je organizator - Univerza v Mariboru - tudi vstopna točka za Slovenijo znotraj Enterprise Europe Network - Sektorske skupine Kreativne industrije - bo potekala tudi posebna predstavitev o priložnostih v okviru omenjenega projekta. Dogodek bo izveden v virtualni obliki in bo v večjem delu potekal v slovenskem jeziku.

Program dogodka:

Prijava na dogodek

Studio evropa okrevanje 22mar21 tw Prejšnji prispevek

Studio Evropa: Okrevanje po pandemiji

Slika2 Naslednji prispevek

Nepovratna sredstva za razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev