Pri digitalni strategiji ne smemo pozabiti na pravne vidike, ki jih je v predavanju odlično povzel Jaka Repanšek. Realnost je namreč takšna, da se na pravne in regulatorne okvirje v postopkih digitalne preobrazbe in priprave digitalnih strategij (pre)pogosto pozablja. Ključna področja, na katera med drugimi ne smemo pozabiti, so pravice intelektualne lastnine (avtorske pravice, pravice industrijske lastnine), zasebnost in varnost (predvsem GDPR), transakcije, sklepanje pogodb na daljavo, splošne pogoje poslovanja in pravno pristojnost.

Video ceglar Prejšnji prispevek

Uporabniška izkušnja - ključ za doseganje uporabnika, Miha Ceglar

Video dane Naslednji prispevek

Dvig digitalnih kompetenc v malih in srednje velikih podjetjih, Brigita Dane