Ob omembi kibernetske varnosti Digitalna inovacijska stičišča niso prvi akter, na katerega bi pomislili. Vendar kljub temu igrajo pomembno vlogo v mednarodnih aktivnostih, medsebojnih povezovanjih podjetij in projektov ter pri ozaveščanju o pomenu kibernetske varnosti med podjetji in v družbi nasploh.

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) se kot osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks in metodologij, trudi da se slovenski industriji in podjetjem omogoči in podpre njihovo digitalno preobrazbo in dvigne njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem.

DIH Slovenije si z glavnimi cilji po vzpostavitvi digitalnega ekosistema, neposredni podpori malim in srednjim podjetjem na področju digitalizacije, povezovanju na nacionalni ravni in ravni Evropske unije in promociji digitalizacije prizadeva, da digitalizaciji zada ustrezen pospešek, nudi ustrezno pomoč, pomaga pri odgovorih in skrbi za varno in transparentno digitalno transformacijo.

Z razvojem digitalizacije pa se viša tudi stopnja kibernetske (ne)varnosti. DIH Slovenije se poleg spodbude v obliki vavčerja za kibernetsko varnost, ki omogoča sofinanciranje malim in srednje velikim podjetjem za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda in penetracijskega testiranja, trudi z ozaveščanjem javnosti in podjetij o pomenu kibernetske varnosti. In ravno s tem namenom smo v sodelovanju z ostalimi partnerji pripravili brošuro, ki bo razjasnila kakšno dilemo in spodbudila zavedanje o pomenu kibernetske varnosti.

Celotna brošura s strokovnimi prispevki vam je na voljo spodaj.


Security 1 Prejšnji prispevek

Pomen kibernetske varnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja

Digital marketing dih Naslednji prispevek

Neizkoriščene priložnosti digitalnega marketinga