Namen je sofinancirati uporabo zunanjih svetovalcev za izvajanje digitalnih rešitev oz. nakup digitalne opreme ali orodij.

Na kratko

  • IZZIV

    MSP potrebujejo zunanje strokovnjake, za pomoč pri rešitvah/orodjih, ki jim bodo omogočili rast, inovacije in soočanje s trenutnimi izzivi. Poleg tega MSP potrebujejo finančne spodbude za pridobitev novih digitalnih rešitev.

  • IZID

    S pomočjo digitalnih kuponov oz. vavčerjev francoska regija Pays de la Loire podpira MSP na ključnih stopnjah njihovega digitalnega razvoja. Omogoča jim, da utrdijo svoje odločanje v smislu rasti oz. prerazporeditve s prisvajanjem digitalnih uporab z visoka dodano vrednostjo.

Vavčerji vključujejo dve različni finančni podpori: finančno podporo za nasvet digitalnih strokovnjakov (50% zneska brez davkov na upravičene stroške - najvišji znesek: 15 000 EUR) in finančno podporo za nakup novih digitalnih rešitev (50 % zneska brez davkov na upravičene stroške (najvišji znesek: 15 000 €).

Glavni upravičenci so podjetja iz zgoraj omenjene regije.


Vpliv

Vavčer je resnično koristen za MSP in predstavlja konkreten odgovor na potrebo, da MSP izvedejo svojo digitalno preobrazbo. Digitalne vavčerje je do sedaj koristilo več kot 200 MSP.

Skills Prejšnji prispevek

Izobraževanje namenjeno MSP za razvoj inovacij in digitalnih tehnologij

Dhi Naslednji prispevek

Inovacijski center za digitalno zdravje in oskrbo