31. maj 2024 Up2Circ 50.000,00
Prijava in informacije

V okviru prvega odprtega razpisa bo pospeševalnik Up2Circ podprl do 47 projektov, ki bodo potrdili sprejetje krožnih poslovnih modelov in izvedli konkretne ukrepe za krožne produkte, procese in storitve.

MSP-ji imajo možnost prijave na dve različni finančni shemi, odvisno od stopnje zrelosti njihovih projektov prehoda v krožno gospodarstvo.

Projekti manjšega obsega:

  • Financiranje: Do 15.000 EUR.
  • Pričakovano število financiranih projektov: 32.
  • Trajanje projekta: 6 mesecev.
  • Obseg projekta: Poglobljena potrditev tehničnih, gospodarskih in družbenih vidikov sprejetja krožnih poslovnih modelov.
  • Pričakovani rezultati: Študija izvedljivosti, vključno s poslovnim načrtom.

Projekti velikega obsega:

  • Financiranje: Do 50.000 EUR.
  • Pričakovano število financiranih projektov: 15.
  • Trajanje projekta: 12 mesecev.
  • Obseg projekta: Izvajanje konkretnih ukrepov za prehod v krožnost, razvoj prototipov, pilotno testiranje, izvajanje novih poslovnih procesov.
  • Pričakovani rezultati: Potrjen prototip.


Prijava in informacije

Ne spreglejte še