01. jun. 2024 NLnet Foundation 50.000,00
Prijava in informacije

V okviru tega razpisa bodo izbrani in podprti predlogi projektov v vrednosti od 5.000 do 50.000 EUR za rešitve, ki bodo prispevali k preoblikovanju stanja digitalnih plačilnih sistemov ter ustvarjanju odprtega, zanesljivega in zanesljivega interneta za vse.

Kandidati lahko predlagajo nove zmogljivosti za sam program GNU Taler, gradijo pomožna orodja ali se ukvarjajo z uporabniško izkušnjo, lahko pa razvijajo tudi integracije v aplikacije FOSS in odprte standarde (ki omogočajo mikroplačila P2P na primer v takojšnjem sporočilu, odprti platformi družbenih medijev ali orodju za videokonference) ali se ukvarjajo z izboljšavami infrastrukturnih komponent, kot so zaledne enote ponudnikov.

Do finančne podpore so upravičene naslednje vrste dejavnosti:

 • znanstvene raziskave,
 • oblikovanje in razvoj brezplačne in odprtokodne programske opreme ter odprte strojne opreme,
 • potrjevanje ali raziskovanje obstoječih ali novih tehničnih rešitev,
 • inženiring programske opreme, namenjen prilagajanju novim področjem uporabe ali izboljšanju kakovosti programske opreme,
 • formalni varnostni dokazi, varnostne revizije, vzpostavitev in načrtovanje testiranja programske opreme in neprekinjene integracije,
 • dokumentacijo za raziskovalce, razvijalce in končne uporabnike, vključno z izobraževalnim gradivom,
 • dejavnosti standardizacije, vključno s članarinami v standardizacijskih organih,
 • razumevanje uporabniških zahtev in izboljšanje uporabnosti/vključujočega oblikovanja,
 • ukrepi v podporo (široki) uporabnosti,
 • sodelovanje na tehničnih dogodkih, dogodkih za razvijalce in skupnosti, kot so hackathoni, srečanja IETF, W3C, RIPE, FOSDEM itd. (vstopnina, potni stroški in dnevnice),
 • druge dejavnosti, ki so pomembne za upoštevanje zanesljivih praks razvoja in uvajanja programske opreme,
 • vodenje projektov in
 • stroški za infrastrukturo, ki je bistvena za doseganje zgoraj navedenega.

Pričakovano trajanje sodelovanja je prilagodljivo (od 1 do 12 mesecev).

Prijava in informacije

Ne spreglejte še