04. jun. 2024 In Transit
Prijava in informacije

Projekt In Transit objavlja drugi javni razpis INNOVATE, katerega cilj je podpreti in usmerjati mala in srednja podjetja na področju letalstva, tekstila, gradbeništva in napredne proizvodnje pri samostojnem raziskovanju trenutnega poslovnega modela v smeri novega krožnega poslovnega modela, izboljšanju procesov ali razvoju novih izdelkov.

Ta podpora se bo prevedla v različne storitve, ki jih bodo od septembra 2024 do oktobra 2024 na individualni in skupinski ravni zagotavljali partnerji konzorcija In Transit na podlagi svojega strokovnega znanja.

MSP, ki bodo uspešno prejela storitve INNOVATE bodo upravičena do 7,5-odstotnega bonusa za individualno udeležbo in 15-odstotnega bonusa za konzorcije na končno oceno vloge v postopku ocenjevanja naslednjega razpisa In Transit DEVELOP.

Prijava in informacije

Ne spreglejte še