Gre za krovno strategijo digitalne preobrazbe naše države do leta 2030 in je odgovor Vlade Republike Slovenije na razvojne izzive digitalizacije. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Temeljni cilj strategije je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih – v družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu.

V središče strategije sta postavljena posameznik in okolje, v katerem ta živi. Posebej so izpostavljena načela Evropske deklaracije o digitalnih načelih in pravicah (ljudje v središču, solidarnost in vključenost, svoboda izbire, sodelovanje, varnost in zaščita, trajnost) ter zavedanje o pomenu digitalne preobrazbe, interneta kot strateškega orodja digitalne preobrazbe in zaščite svobodnega odprtega interneta. Strategija posebej izpostavlja tudi pomen doseganja medsektorskih sinergijskih razvojnih učinkov, uporabe slovenskega jezika in ohranjanja kulturne identitete, spodbujanja raziskav in razvoja digitalnih tehnologij ter njihove uporabe, strateške avtonomije in enotnega digitalnega trga ter demokratične digitalne družbe.

V strategiji so predvidene usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, od gigabitne infrastrukture, do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vključenosti ter povezanih vsebin, kot so podporna okolja in zeleni prehod.

Več na Portalu GOV.si.

High angle financial elements arrangement Prejšnji prispevek

Evropska komisija je prižgala zeleno luč prvemu slovenskemu zahtevku za plačilo evropskih sredstev za okrevanje in odpornost

EYS2023 News 0903 Naslednji prispevek

Evropsko leto spretnosti 2023: Komisija dosegla politični dogovor