Evropska komisija je poudarila pomen razvoja znanj in spretnosti za spodbujanje gospodarske rasti in zagotavljanje socialne kohezije. Pandemija COVID-19 je pokazala, da se morajo biti posamezniki sposobni prilagajati spreminjajočim se okoliščinam in pridobivati nova znanja in spretnosti vse življenje. Evropsko leto spretnosti 2023 bo zato imelo ključno vlogo pri spodbujanju vseživljenjskega učenja in razvoja spretnosti po vsej Evropi.

Predlog Komisije vsebuje štiri glavne cilje, ki jih bo zasledovalo Evropsko leto spretnosti:

  • Spodbujanje učinkovitejšega vlaganja v usposabljanje in izpopolnjevanje, da bi čim bolj povečali potencial evropske delovne sile in pomagali ljudem pri prehodu z enega delovnega mesta na drugo.
  • Zagotoviti, da bodo znanja in spretnosti ustrezala zahtevam trga dela, tudi s sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji.
  • Usklajevanje želja in spretnosti ljudi z možnostmi na trgu dela.
  • Privabljanje ljudi iz tretjih držav z znanji in spretnostmi, ki jih EU potrebuje.


Program pobud in dejavnosti ter Festival evropskega leta spretnosti

Evropsko leto spretnosti bomo obeležili s Festivalom evropskega leta spretnosti, ki bo 9. maja 2023, na dan Evrope. Festival bo povezal dejavnosti, povezane z znanji in spretnostmi, ki se bodo istočasno odvijale po vsej Evropi.

Leto spretnosti bo trajalo do maja 2024, pri čemer se bodo začeli izvajati in spodbujati številni ukrepi in pobude. Evropska komisija je opredelila več ključnih ciljev pobude, med drugim spodbujanje razvoja digitalnih spretnosti, podpiranje priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja ter spodbujanje naložb v razvoj spretnosti.

Evropska komisija je poudarila tudi vlogo delodajalcev pri spodbujanju razvoja znanj in spretnosti ter jih pozvala, naj vlagajo v znanja in spretnosti svojih zaposlenih in spodbujajo kulturo učenja v svojih organizacijah, naj podpirajo priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja ter spodbujajo svoje zaposlene k pridobivanju novih znanj in spretnosti v času njihove poklicne poti.

Evropsko leto spretnosti 2023 se bo osredotočilo tudi na spodbujanje priznavanja spretnosti in kvalifikacij po vsej Evropi. Cilj pobude bo zagotoviti, da bodo Evropejcem njihove spretnosti in kvalifikacije priznavali po vsej Evropi, kar bo spodbujalo mobilnost in zaposljivost po vsej EU. Temu so namenjene tudi Evropske nagrade za digitalne spretnosti 2023: njihov cilj je nagraditi projekte in pobude, ki pomagajo premostiti digitalno vrzel. Prijave so odprte, zmagovalci pa bodo razglašeni junija.

Med glavnimi pobudami bo Komisija uvedla Akademijo za kibernetska znanja in spretnosti, katere cilj je povečati število strokovnjakov, usposobljenih na področju kibernetske varnosti, da bi odpravili vse večjo vrzel v kibernetskih talentih. Akademija bo združila obstoječe pobude za odpravo vrzeli v kibernetskem znanju in spretnostih ter se odzvala na potrebe trga dela na področju kibernetske varnosti. Več informacij o njej bo kmalu na voljo na platformi.

Več lahko preberete tukaj.

Digitalna strategija Prejšnji prispevek

Vlada sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030

1680113031710 Naslednji prispevek

Ženske v kibernetski varnosti – trendi, priložnosti in aktualni izzivi