Za zelo velike spletne platforme (angleško Very Large Online Platform – VLOP) oziroma za zelo velika spletna iskalnika (angleško Very Large Online Search Engine – VLOSE) so bile skladno z Aktom o digitalnih storitvah (angleško Digital Services Act – DSA) določene tiste platforme oziroma iskalniki, ki imajo več kot 45 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov (10 odstotkov prebivalstva v Evropski uniji).

Zaradi velikega družbenega vpliva zelo velikih spletnih platform in iskalnikov jim Akt o digitalnih storitvah nalaga dodatne obveznosti za obvladovanje sistemskih tveganj.

  • Zelo velike spletne platforme in iskalniki so imeli skladno z Aktom o digitalnih storitvah na voljo do štiri mesece časa za izpolnitev teh obveznosti.
  • Uporabnikom spletnih posredniških storitev bodo tako od danes dalje pri zelo velikih spletnih platformah in iskalnikih na voljo kontaktne točke, upravičeni bodo do jasnih informacij, zakaj se jim priporoča določene vsebine in oglase, izključili bodo lahko priporočanje na osnovi njihovega uporabniškega profila.
  • Platforme bodo morale začeti označevati vse oglase in objavljati informacije o naročnikih (oglasov jim ni več dovoljeno prikazovati na podlagi občutljivih podatkov uporabnika, kot so etnično poreklo, politični nazor ali spolna usmerjenost).
  • Akt o digitalnih storitvah uvaja procesne poti za enostavno prijavljanje in učinkovito odstranjevanje nezakonitih vsebin. Zelo velike spletne platforme in iskalniki morajo obvestila vestno obravnavati in nedvomno nezakonite vsebine nemudoma odstranjevati.
Od 25. 8. 2023 dalje bodo morali upoštevati tudi pravila, ki so z Aktom o digitalnih storitvah določena le za zelo velike spletne platforme in iskalnike. To pomeni, da bodo morale opredeliti, analizirati in oceniti sistemska tveganja, povezana z njihovimi storitvami, kar vključuje tudi izvedbo in posredovanje prve letne ocene sistemskega tveganja ter zagotoviti zanesljiva orodja za upravljanje vsebin.

Z ukrepi po Aktu o digitalnih storitvah se zagotavlja večja zaščita uporabnikov spletnih storitev, s poudarkom na zaščiti mladoletnikov, skrbnejšem in odgovornejšem upravljanju vsebin ter povečanju preglednosti poslovanja in zmanjšanja obsega razširjanja zavajajočih informacij. 

Več informacij o velikih spletnih platformah in iskalnikih najdete na spletnih straneh Evropske komisije (v angleščini).

Kompetence otroci SMALL Prejšnji prispevek

Usposabljanja s področja razvoja digitalnih kompetenc za otroke in mlade

Dnevi svetovanja za znanje 1 Naslednji prispevek

Dan za digitalno znanje