V okviru 19. Dnevov svetovanja za znanje, ki bodo letos po vsej Sloveniji med 20. in 22. septembrom, bo potekal Dan za digitalno znanje, ki bo namenjen informiranju odraslih o pomenu razvijanja digitalnih spretnosti ter možnostih, ki so jim za to na voljo v lokalnem okolju. V središču pozornosti bodo aktivnosti, povezane z razvijanjem digitalnih spretnosti: ocenjevanje razvitosti digitalnih kompetenc, samostojno učenje s pomočjo video gradiv, krajše delavnice ipd.

Središča ISIO in SSU bodo pripravila dogodke z vseh treh področij svetovalne dejavnosti v IO:

  • pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja;
  • pri ugotavljanju in dokumentiranju;
  • pri samostojnem učenju.

Njihov glavni namen je odrasle informirati o možnostih svetovanja ter deliti informacije o možnostih:

  • vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • samostojnega učenja;
  • sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

V dogodke bodo vključeni tudi predstavniki VSŠ iz lokalnega okolja. ki bodo informirali o možnostih vpisa v formalne višješolske izobraževalne programe.

Z dejavnostmi v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju. Cilj je odraslim predstaviti možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo pri iskanju novih poti do znanja.

V času Dnevov bodo vsa središča izpeljala različne predstavitve in promocijske stojnice na javnih mestih (mestnih trgih, ulicah, sejmih, trgovskih centrih, knjižnicah, muzejih ipd.), kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Pripravila bodo dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja.


Več informacij

Akt platforme Prejšnji prispevek

Akt o digitalnih storitvah: Uveljavitev obveznosti za zelo velike spletne platforme in iskalnike

Kompetence1 SMALL Naslednji prispevek

Kako ostati na tekočem z digitalnimi izobraževalnimi trendi? Kako dvigniti digitalne kompetence?