Stopnja uporabe UI vse od leta 2015 konstantno narašča, pričakovano je največ uporabe UI v praksi med velikimi podjetji, pravi digitalni glasnik Slovenije, soustanovitelj in tehnični direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) ter raziskovalec na področju umetne inteligence z Instituta Jožef Stefan, dr. Marko Grobelnik in dodaja: »Slovenija se, glede na število prebivalcev, umešča ob bok državam kot so Nemčija, Avstrija in druge uspešne evropske države. Sicer v evropskem prostoru prednjači zlasti Švica, velesile UI pa so Amerika, Kitajska in Evropa.« Dodatno težo na tem področju naši državi daje tudi sedež UNESCO-vega IRCAI, težnji Slovenije postati vodilna na področju UI pa pritrjuje tudi konec maja sprejeti Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025 in umestitev UI med eno od prioritet Slovenskega predsedovanja Svetu EU 2021.

Kot je na novinarski konferenci poudaril generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo Peter Jenko, je sistemska ureditev uporabe UI na evropski ravni ključnega pomena, saj bo evropski regulativni okvir na področju UI predstavljal izhodišče za področna urejanja v nacionalni zakonodaji, skozi katero želimo zagotoviti razvojno naravnano in varno uporabo sistemov umetne inteligence: »Na nacionalni ravni pa je trenutno postopku sprejema stališče naše države do evropske ureditve. Za nadaljnji razvoj umetne inteligence v Republiki Sloveniji je izredno pomemben tudi Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025, ki ga je Vlada že sprejela, sledi pa oblikovanje vladne delovne skupine ter določitev programskih prioritet ter zagotovitev virov financiranja za izvedbo programa.«

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si ob tem prizadevajo okrepiti tudi poslovno okolje, s poudarkom na inovativnih podjetjih. Kot primer dobre prakse spodbujanja Gregor Umek, vodja Sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, navaja primer iz leta 2018, ko so na ministrstvu z razpisom podprli demo/pilotne projekte: »Prijavljena podjetja morajo izpolnjevati določene pogoje – vključno z vpeljavo umetne inteligence (AI), strojnega učenja (ML), tehnologije veriženja podatkov (blockchain), interneta stvari (IoT) in podobnih rešitev v svoje poslovne procese. Od 33 izbranih projektov jih 24 načrtuje uporabo umetne inteligence/strojnega učenja pri digitalni preobrazbi svojih poslovnih procesov, kar predstavlja približno 53 milijonov EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in nacionalne naložbe v umetno inteligenco za podjetja.«

V družbi BTC verjamejo, da so uporaba različnih tehnologij in partnerska sodelovanja ključni pospeševalci razvoja, rasti in konkurenčnosti podjetij. Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC, dodaja: »Veliko potenciala za uporabo umetne inteligence vidimo pri kreiranju naprednih rešitev v logistiki, maloprodaji ter pri razvoju zagonskih podjetij. V zadnjih letih v okviru poslovnega ekosistema BTC tudi aktivno sodelujemo v razvojnih projektih na tem področju s partnerji, med katerimi sta primer podjetji Eligma in AV Living Lab, ki sta v BTC Cityju kot testnem okolju preizkušala svoje inovativne rešitve.«

Z nizom dogodkov “AI governance”, ki potekajo prav v Digitalnem središču Slovenije, se teme zaupanja vredne uporabe umetne inteligence v sodelovanju z drugimi strokovnjaki lotevajo tudi v DIH Slovenije, pravi direktorica mag. Katja Mohar Bastar: »Naš cilj je oblikovati s prakso podkrepljene smernice in s tem sodelovati v procesu oblikovanja slovenske zakonodaje. Hkrati skozi dogajanje v središču nagovarjamo še eno pomembno skupino – mlade. Z interaktivnimi delavnicami jim skušamo UI približati, hkrati pa preveriti, kakšne vsebine in pristope bi lahko v prihodnje vključili v študijske programe in razvoj digitalnih profilov prihodnosti«.

Digitalno središče Slovenijo bo ves mesec gostilo tudi slovenska podjetja in inovativne rešitve. SPIRIT Slovenija, javna agencija, kot partner Digitalnega središča Slovenije skrbi za uspešno predstavitev prodornih in inovativnih podjetij v mednarodnem okolju tudi preko organizacije gospodarskih delegacij. Mateja Jarc, vodja Sektorja za spodbujanje internacionalizacije pri SPIRIT Slovenija, ob tem dodaja, da lahko »podjetja, ki si želijo svoje poslovne ideje predstaviti tujim potencialnim partnerjem, to lahko storijo na številnih dogodkih Digitalnega središča Slovenije. SPIRIT Slovenija v prihajajočih mesecih namreč organizira številne poslovne forume, mreženja in B2B srečanja, ki bodo slovenskim podjetjem omogočala vzpostavitev stikov s tujimi podjetji iz različnih držav EU in širše. Podjetja zato vabimo k prijavi na mednarodne poslovne forume preko izvoznega okna oz. spletne strani Digitalnega središča Slovenije«.

Foto: Žiga Pele

Digitalno središče Slovenije, največji gospodarski dogodek v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, soustvarjajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenije, javna agencija, DIH Slovenije in družba BTC. Premium sponzor meseca umetne inteligence je Mednarodni raziskovalni center za področje umetne inteligence (IRCAI), ki deluje pod okriljem UNESCA.

Vstop v Digitalno središče Slovenije je prost, prav tako so vsi dogodki brezplačni.

21 09 02 DSS ai foto freepik Prejšnji prispevek

Umetna inteligenca in tehnologija veriženja blokov vas septembra vabijo v stičišče slovenskega razvoja in gospodarskega napredka

DSS delavnice za mlade foto freepik Naslednji prispevek

Spoznajmo tehnologijo in poklice prihodnosti