Glavni cilji svežnja vključujejo izboljšanje dostopa do super računalnikov, ki zagonskim podjetjem omogoča razvoj zanesljivih AI modelov, ustanovitev urada za AI za koordinacijo politike AI na evropski ravni, finančno podporo in izobraževalne iniciative prek programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa ter spodbujanje naložb in razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov (v angl. jeziku), ki so ključni za AI skupnost.

Poleg tega Evropska komisija s številnimi državami članicami ustanavlja dva evropska digitalna infrastrukturna konzorcija (EDIC) (v angl. jeziku) (angl.) - ALT-EDIC in CitiVERSE EDIC.Slovenija je med ustanovnimi članicami obeh EDIC.

Sveženj ukrepov odraža zavezo Evropske komisije k spodbujanju inovacij na področju AI ter njenim ambicijam, da postane Evropa vodilna v razvoju zanesljive umetne inteligence, ki bo spoštovala evropske vrednote in pravila, hkrati pa izkoristila digitalno preobrazbo za krepitev jezikovne raznolikosti, kulturnega bogastva in pametnega urbanega razvoja.


Več na GOV.SI.


DV pogumno v digitalni svet Prejšnji prispevek

DIGITALNO VKLJUČENI

Prenos Naslednji prispevek

Akademija vodenja