Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19). Gre za dvoletni razpis za obdobje 2020-2021, ki bo odprt do 15. 1. 2021 oz. do porabe sredstev. Skupno je za razpisanih 15 milijonov evrov, od tega 5 milijonov za leto 2020 in 10 milijonov evrov za leto 2021, kar bi naj zadostovalo za podporo več kot 150 projektov digitalne transformacije v MSP. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.


V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

 • digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:
 • izboljšave izkušnje kupca,
 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • kibernetsko varnost in
 • industrija 4.0.
 • pri tem pa izboljšala tehnično opremljenost:
 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih;
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
 • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2021, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 12. 3. 2020.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja

Pri doseganju ciljev razpisa bo:

 • obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog). Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,
 • aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne transformacije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementacijisprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.


Podjetja, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke:

 • 8. 9. 2020,
 • 15. 11. 2020 in
 • 15. 1. 2021.

Postopek odobritve: Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Sklad želi z razpisom spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ukrepe, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov covid-19 ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4D - C19, ki ga najdete na spletni strani SPSa s klikom TUKAJ in v Uradnem listu RS št. 110/2020.

P4D - C19 javni razpis – celotna razpisna dokumentacija

Portal e Uprava FOTO mju Prejšnji prispevek

Kako digitaliziran je slovenski javni sektor?

Dih Slovenija razpis Naslednji prispevek

Poziv zainteresiranim kandidatom za ocenjevanje končnih izdelkov v okviru javnih pozivov slovenskega podjetniškega sklada - JP-3-2020