Ključne ugotovitve:

  • Slovenija ima zaradi velikosti prednost, da se pri oblikovanju in izvajanju digitalne vladne politike odziva hitro in agilno in si močno prizadeva za digitalizacijo, gospodarski razvoj in socialno blaginjo.
  • Slovenija bi lahko izboljšala usklajevanje in okrepila vizijo in analitični pristop za podporo digitalni preobrazbi javnega sektorja.
  • Slovenija mora vključiti ekosistem zainteresiranih strani v pripravo prihodnjih digitalnih in ali podatkovnih strategij.
  • Država bi imela koristi od digitalnega okolja in digitalne kulture za razvoj in ohranitev digitalne delovne sile. Slovenija bi lahko prednostno vlagala v usposabljanje ljudi in infrastrukturo na vseh institucionalnih ravneh.
  • Slovenija ima možnost izboljšav na področju javnih storitev skozi partnerstva in sodelovanje lokalnih in centralnih vlad.
  • GOV.SI in eUprava.si sta poenostavila izkušnjo dostopa do vladnih storitev in informacij, poenostaviti pa bi bilo potrebno tudi druge kanale in storitve.
  • Ključna je nadaljnja uporaba in razvoj digitalnega potrjevanja in e-podpisov SI-PASS.
  • Ključna je odprava vrzeli v strateških in taktičnih vidikih upravljanja podatkov.
  • Vodenje in oblikovanje digitalne preobrazbe javnega sektorja bo Sloveniji omogočilo, da v celoti izkoristi digitalne tehnologije za razvoj digitalnega gospodarstva in zdrave digitalne družbe.

Celotno poročilo OECD najdete TUKAJ.

Avtor naslovne fotografije: Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo, prispevek E-uprava: opravljanje upravnih postopkov preko spleta, slika iz video vodiča E-uprava je smer prava.

Srecanje dihov 2 Prejšnji prispevek

Srečanje slovenskih DIH-ov 2020

Business brainstorming between man and woman in the office picjumbo com Naslednji prispevek

Slovenski podjetniški sklad razpisuje spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij