Med kandidati za EDIH je tudi konzorcij DIGI-SI, katerega koordinator je Univerza v Mariboru oz. DIH UM. Ta podjetjem nudi podporo pri eksperimentiranju in testiranju svojih naprednih digitalnih rešitev (predvsem iz področja Industrije 4.0 in 5.0), seznanitev z možnostjo sodelovanja z raziskovalci, drugimi regionalnimi podjetij, spoznavanje dobrih praks iz evropskega prostora, nadgradnjo znanj in kompetenc ali pridobitev svetovanja glede digitalne preobrazbe.

Na predstavitvenem dogodku konzorcija DIGI-SI, ki je potekal 15. 4. 2021 v okolju MS Teams se je 90 udeležencev, skupaj s predstavniki Evropske komisije, vse-evropske iniciative DIHNET, MGRT, MJU, SPIRIT Slovenije, SPS ter GZS seznanilo s priložnostmi za financiranje projektov, pridobivanjem nepovratnih sredstev ter načrtovanjem aktivnosti in programov podpornega okolja, ki bodo pospešile digitalno preobrazbo malih in srednjih podjetij v Sloveniji v naslednjem finančnem obdobju. S praktičnimi primeri smo pokazali da lahko tudi mikro podjetje z našo pomočjo uresniči svojo vizijo in doseže globalen preboj z koriščenjem storitev digitalnega podpornega okolja.

Cilji, priložnosti in sredstva, ki so na voljo za implementacijo digitalne strategije je v uvodnem nagovoru predstavil rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. »Kot Univerza v Mariboru se dobro zavedamo, priložnosti, ki jih prinaša razvoj digitalizacije. S tem namenom smo tudi ustanovili Digitalno inovacijsko stičišče UM, ki je aktivno vključen v področje razvoja digitalizacije. Hkrati na UM izvajamo številne projekte, s pomočjo katerih skušamo razumeti širino področja in preko multi in interdisciplinarnega povezovanja, znotraj UM kot tudi širše, celovito naslavljati področje« je povedal prof. dr. Zdravko Kačič.

Konzorcij DIGI-SI je predstavil vodja konzorcija ter DIH UM doc. dr. Muhamed Turkanović, ki je svoje predavanje zaključil z mislijo »Danes smo tukaj v vlogi govornikov, vendar zgolj zato, da bomo jutri poslušali vas, vas povezovali, z vami sodelovali in delili znanje ter vam predstavili dobre prakse iz katerih se lahko vsi učimo«.

Osrednji del srečanja je bila okrogla miza, kjer so predstavniki MJU, MGRT, SPS, SPIRIT Slovenija ter GZS govorili o konsolidaciji slovenskega podpornega ekosistema za podjetništvo na področju digitalne preobrazbe in internacionalizacije podjetij v novi EU finančni perspektivi. Govorili smo, kako lahko različni deležniki sodelujemo na področju digitalizacije – raziskovalci, podjetja ter javni sektor – ter kako preko sodelovanja dosežemo skupni napredek.

Predstavniki platforme FUNDINGBOX so predstavili samo platformo ter priložnosti kaskadnega financiranja dr. Claus Hoffmann, direktor Centra za digitalizacijo Landkreis Böblingen je predstavil primer mednarodne dobre prakse in sicer kako v Nemčiji poteka podpora podjetju pri digitalni transformaciji. Kako le ta poteka s pomočjo konzorcija DIGI-SI, pa je zbranim udeležencem v svoji predstavitvi podal prof. dr. Vili Podgorelec.

Drugi del dogodka se je osredotočal na predstavitev posameznih partnerjev DIGI-SI in sektorjev, v katerih so aktivni. Udeleženci so se partnerjem konzorcija lahko pridružili v sobah in sicer na šestih področjih delovanja konzorcija – HPC RIVR: Nacionalni superračunalniški center –Odprti dostop; Praktični primeri uporabe digitalnih rešitev v kmetijstvu; Najnovejši globalni trendi s področja umetne inteligence v zdravstvu; Priložnosti za sofinanciranje projektov s področja uvajanja superračunalništva v mala in srednja podjetja; Predstavitev bodočih potreb po kadrih na področju digitalizacije ter Predstavitev najnovejših tehnologij, pripravljenih za implementacijo v proizvodni sektor.

Posnetek celotnega dogodka je na voljo TUKAJ.

Celotna novica je na voljo TUKAJ.

Digitalni profili foto freepik Prejšnji prispevek

Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe

Sfb get digital Naslednji prispevek

Facebookova platforma za digitalno izobraževanje »Get Digital« od zdaj na voljo tudi v Sloveniji