Na seznam ocenjevalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje in spodaj zahtevane kompetence za ocenjevanje že končanih izdelkov podjetij v okviru izbranega vavčerja. Ocenjevalec lahko, v primeru izpolnjevanja pogojev, kandidira za ocenjevanje različnih končnih izdelkov v okviru razpisanih vavčerjev.

Ocenjevanje se nanaša na končne izdelke spodnjih štirih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada:

Ocenjuje se spletna stran, spletna trgovina, mobilna aplikacija, rezervacijska platforma.

Ocenjuje se varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o odpravljenih napakah (pri vdornem oz. penetracijskem testu).

Ocenjuje se prijavne vloge in izdelana digitalna strategija podjetja.

Ocenjujejo se digitalne kompetence za vpis v katalog usposabljanj.

Celotni poziv z jasno opredeljenimi pogoji za vpis najdete v pripetih dokumentih.

News1 Prejšnji prispevek

Slovenski podjetniški observatorij - anketa glede prestrukturiranja mikro malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Slika 4 Naslednji prispevek

Slovenska eksperimentalna in pilotna okolja želijo s povezovanjem in sistemsko podporo doseči večjo dostopnost in prenos inovacij na trge